ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ชื่อเรื่อง การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ KWL Plus เรื่อง Meal and Beverage in ASEAN สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชื่ออาจารย์ : นายศรุต บุญโนนแต้
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 16 ก.ค. 2560,09:54  อ่าน 476 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผู้ฝึกสอนการแข่งขันวาดภาพระบายสี ช่วงชั้นที่ 3
ชื่ออาจารย์ : นายพงษ์สิน แก้วแดง
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 12 ก.ค. 2559,15:24  อ่าน 570 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผู้ฝึกสอนการแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ช่วงชั้นที่ 3
ชื่ออาจารย์ : นายพงษ์สิน แก้วแดง
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 12 ก.ค. 2559,15:23  อ่าน 507 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผู้ฝึกสอนการแข่งขันภาษาไทย ช่วงชั้นที่ 2 เหรียญทองแดง
ชื่ออาจารย์ : นางอิศยาภรณ์ สายธนู
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 10 ก.ค. 2559,13:14  อ่าน 540 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผู้ฝึกสอนการแข่งขันภาษาไทย ช่วงชั้นที่ 2 เหรียญทองแดง
ชื่ออาจารย์ : นางธิดาพรรณ แก้วแดง
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 10 ก.ค. 2559,12:29  อ่าน 634 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผู้ฝึกสอนการแข่งขันภาษาไทย ช่วงชั้นที่ 2 เหรียญทองแดง
ชื่ออาจารย์ : นายพงษ์สิน แก้วแดง
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 10 ก.ค. 2559,12:27  อ่าน 513 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผู้ฝึกสอนการแข่งขันภาษาไทย ช่วงชั้นที่ 1 เหรียญทอง
ชื่ออาจารย์ : นางคนึงนิต ไทยปิยะ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 10 ก.ค. 2559,12:23  อ่าน 547 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผู้ฝึกสอนการแข่งขันวิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 1 เหรียญเงิน
ชื่ออาจารย์ : นางกชนันท์ สิมณี
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 10 ก.ค. 2559,12:20  อ่าน 565 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผู้ฝึกสอนการแข่งขันภาษาไทย ช่วงชั้นที่ 1 เหรียญทอง
ชื่ออาจารย์ : นางเนตรนภา แก้วรักษา
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 10 ก.ค. 2559,12:15  อ่าน 453 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผู้ฝึกสอนการแข่งขันกิจกรรมบ้านวิทยาศาสตร์น้อย ปฐมวัย เหรียญทอง
ชื่ออาจารย์ : นางพรพิมล ศรีโสภา
ตำแหน่ง : หัวหน้าบริหารงานปฐมวัย
โพสเมื่อ : 10 ก.ค. 2559,12:12  อ่าน 453 ครั้ง
รายละเอียด..