ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ผู้ฝึกสอนการแข่งขันวาดภาพระบายสี ช่วงชั้นที่ 3
ชื่ออาจารย์ : นายพงษ์สิน แก้วแดง
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 12 ก.ค. 2559,15:24  อ่าน 778 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผู้ฝึกสอนการแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ช่วงชั้นที่ 3
ชื่ออาจารย์ : นายพงษ์สิน แก้วแดง
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 12 ก.ค. 2559,15:23  อ่าน 719 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผู้ฝึกสอนการแข่งขันภาษาไทย ช่วงชั้นที่ 2 เหรียญทองแดง
ชื่ออาจารย์ : นางอิศยาภรณ์ สายธนู
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 10 ก.ค. 2559,13:14  อ่าน 755 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผู้ฝึกสอนการแข่งขันภาษาไทย ช่วงชั้นที่ 2 เหรียญทองแดง
ชื่ออาจารย์ : นางธิดาพรรณ แก้วแดง
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 10 ก.ค. 2559,12:29  อ่าน 840 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผู้ฝึกสอนการแข่งขันภาษาไทย ช่วงชั้นที่ 2 เหรียญทองแดง
ชื่ออาจารย์ : นายพงษ์สิน แก้วแดง
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 10 ก.ค. 2559,12:27  อ่าน 717 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผู้ฝึกสอนการแข่งขันภาษาไทย ช่วงชั้นที่ 1 เหรียญทอง
ชื่ออาจารย์ : นางคนึงนิต ไทยปิยะ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 10 ก.ค. 2559,12:23  อ่าน 753 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผู้ฝึกสอนการแข่งขันภาษาไทย ช่วงชั้นที่ 1 เหรียญทอง
ชื่ออาจารย์ : นางเนตรนภา กล้วยน้อย
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 10 ก.ค. 2559,12:15  อ่าน 667 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผู้ฝึกสอนการแข่งขันการโยนรับบอล ปฐมวัย เหรียญทอง
ชื่ออาจารย์ : นายอนันต์ ศรีโสภา
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 10 ก.ค. 2559,12:03  อ่าน 724 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผู้ฝึกสอนการแข่งขันวาดภาพด้วยสีเทียน ปฐมวัย เหรียญทอง
ชื่ออาจารย์ : นายอนันต์ ศรีโสภา
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 09 ก.ค. 2559,22:30  อ่าน 645 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผู้ฝึกสอนการแข่งขันแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ช่วงชั้นที่ 3 เหรียญทอง
ชื่ออาจารย์ : นางอิศยาภรณ์ สายธนู
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 09 ก.ค. 2559,22:26  อ่าน 773 ครั้ง
รายละเอียด..