ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : การปลูกแตงกวา
ชื่อนักเรียน : นางสาวนิภาภัทร สิงห์ซอม
โพสเมื่อ : 08 ม.ค. 2555,10:12   อ่าน 2472 ครั้ง
ชื่อผลงาน : สรุปผลการแข่งขันทักษะวิชาการอนุบาลเครือข่าย จังหวัดศรีสะเกษ พ.ศ.2551-2553
ชื่อนักเรียน :
โพสเมื่อ : 05 ก.ค. 2554,15:36   อ่าน 2545 ครั้ง
ชื่อผลงาน : สรุปผลการแข่งขันศิลปะหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปรียบเทียบ พ.ศ.2551-2553
ชื่อนักเรียน :
โพสเมื่อ : 01 ก.ค. 2554,21:26   อ่าน 1949 ครั้ง
ชื่อผลงาน : สรุปผลการแข่งขันทักษะวิชาการระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เปรียบเทียบ 2551-2553
ชื่อนักเรียน :
โพสเมื่อ : 01 ก.ค. 2554,21:20   อ่าน 2175 ครั้ง
ชื่อผลงาน : โครงงานอาชีพ ม.1-3
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงอรัญญา เด็กหญิงสกุลทิพย์ แสงจันทร์,เด็กหญิงอัญชลี พละศักดิ์
โพสเมื่อ : 01 ก.ค. 2554,21:00   อ่าน 3417 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ประติมากรรมลอยตัว ม.1-3
ชื่อนักเรียน : เด็กชายอภินันท์ จันทร์ทิพย์,เด็กหญิงอรยา ลุนศรี,เด็กชายชานนท์ สิงห์ซอม
โพสเมื่อ : 01 ก.ค. 2554,20:56   อ่าน 5309 ครั้ง
ชื่อผลงาน : จักสานไม้ไผ่ ม.1-3
ชื่อนักเรียน : เด็กชายปิยะณัฐ สิงห์ซอม ,เด็กชายสุรเดช ลุนศรี ,เด็กชายสุเชษฐ์ สิงห์ซอม
โพสเมื่อ : 01 ก.ค. 2554,20:50   อ่าน 3064 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การวาดภาพลายเส้น (หุ่นนิ่ง) ม.1-3
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงนิภาภัทร สิงห์ซอม
โพสเมื่อ : 01 ก.ค. 2554,20:44   อ่าน 6320 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การสร้างสรรค์ภาพปะติดระดับ ม.1-3
ชื่อนักเรียน : ด.ญ.สุนภา สิงห์ซอม ด.ญ.วิภาพร อินอร่าม
โพสเมื่อ : 20 มิ.ย. 2554,16:41   อ่าน 4779 ครั้ง