ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายสำเริง สำนักนิตย์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เมนูโรงเรียน
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณคิดว่าเวปไซต์โรงเรียนบ้านคูบ สำเร็จรูป เป็นอย่างไร
ดีเยี่ยม
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุง
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 01/06/2011
ปรับปรุง 15/05/2020
สถิติผู้เข้าชม 2717553
Page Views 3242126
แผ่นพับโรงเรียน
เพลงประจำโรงเรียนบ้านคูบ
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
รายการสอนศิลป์
หนังสือราชการสำนักงานเขตพื้น ศก.เขต 1
เวปไซต์ดีๆสำหรับคนรักคณิตศาสตร์
เวปไซต์การเรียนรู้ของเด็กน่าสนใจ
งานจักสาน โรงเรียนบ้านคูบ
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนมารดาทรงธรรม คำเนียม กันทรารมย์ 045-651686
2 โรงเรียนบ้านมะกรูด คำเนียม กันทรารมย์
3 โรงเรียนบ้านหนองอีกว่าง คำเนียม กันทรารมย์
4 โรงเรียนบ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร) คำเนียม กันทรารมย์
5 โรงเรียนบ้านหนองทามใหญ่ คำเนียม กันทรารมย์ 045650897
6 โรงเรียนบ้านอีต้อม คำเนียม กันทรารมย์
7 โรงเรียนบ้านบูรพา จาน กันทรารมย์
8 โรงเรียนบ้านพะแนงวิทยา จาน กันทรารมย์
9 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง จาน กันทรารมย์
10 โรงเรียนบ้านจาน จาน กันทรารมย์
11 โรงเรียนบ้านอาลัย จาน กันทรารมย์
12 โรงเรียนบ้านผักบุ้ง จาน กันทรารมย์
13 โรงเรียนบ้านดูนสิม ดูน กันทรารมย์ 045651668
14 โรงเรียนบ้านหนองมะแซว ดูน กันทรารมย์
15 โรงเรียนกันทรารมณ์ ดูน กันทรารมย์
16 โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ ดูน กันทรารมย์
17 โรงเรียนบ้านหนองถ่ม(คุรุราษฏร์อนุสรณ์) ดู่ กันทรารมย์
18 โรงเรียนหนองถ่มวิทยา ดู่ กันทรารมย์
19 โรงเรียนบ้านดู่ ดู่ กันทรารมย์
20 โรงเรียนบ้านคล้อ มิตรภาพที่ 226 ดู่ กันทรารมย์
21 โรงเรียนบ้านเจี่ย ทาม กันทรารมย์
22 โรงเรียนบ้านหมัด(คุรุรัฐสงเคราะห์) ทาม กันทรารมย์
23 โรงเรียนบ้านทาม ทาม กันทรารมย์
24 โรงเรียนบ้านผึ้ง(มธุลีย์ประชาสรรค์) ทาม กันทรารมย์
25 โรงเรียนบ้านขาม บัวน้อย กันทรารมย์ 0890233454
26 โรงเรียนบ้านบัวน้อยโนนปอ บัวน้อย กันทรารมย์
27 โรงเรียนบ้านแวงโนนเปือยหนองแสง บัวน้อย กันทรารมย์
28 โรงเรียนบ้านขาม บัวน้อย กันทรารมย์ 045818029
29 โรงเรียนบ้านพันลำ บัวน้อย กันทรารมย์ 045-256314
30 โรงเรียนบ้านเทิน บัวน้อย กันทรารมย์
31 โรงเรียนบ้านโนนสะอาดอีตู้ ผักแพว กันทรารมย์ 045-660194
32 โรงเรียนผักแพววิทยา ผักแพว กันทรารมย์
33 โรงเรียนบ้านนาดี ผักแพว กันทรารมย์
34 โรงเรียนบ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์) ผักแพว กันทรารมย์ 045615003
35 โรงเรียนบ้านจิกกะลา ผักแพว กันทรารมย์
36 โรงเรียนบ้านบกบ่างถ่อนหนองขุน ผักแพว กันทรารมย์
37 โรงเรียนบ้านเกาะ ผักแพว กันทรารมย์
38 โรงเรียนบ้านหนองกี่ ยาง กันทรารมย์
39 โรงเรียนบ้านหนองกก ยาง กันทรารมย์
40 โรงเรียนบ้านโคก ยาง กันทรารมย์
41 โรงเรียนบ้านกล้วย ยาง กันทรารมย์
42 โรงเรียนบ้านยาง ยาง กันทรารมย์ 045-615528
43 โรงเรียนบ้านสร้างเหล่าโนนแดง ยาง กันทรารมย์
44 โรงเรียนบ้านโพธิ์ลังกา ยาง กันทรารมย์
45 โรงเรียนละทายวิทยา ละทาย กันทรารมย์
46 โรงเรียนบ้านกอก ละทาย กันทรารมย์
47 โรงเรียนบ้านละทาย ละทาย กันทรารมย์
48 โรงเรียนบ้านเหม้าหนองเรือ ละทาย กันทรารมย์
49 โรงเรียนบ้านเขวา ละทาย กันทรารมย์
50 โรงเรียนบ้านยางน้อยสามัคคี ละทาย กันทรารมย์
51 โรงเรียนบ้านโพนทราย โนนเรือ หนองบัว กันทรารมย์
52 โรงเรียนบ้านหนองบัวท่าช้าง หนองบัว กันทรารมย์
53 โรงเรียนบ้านสีถาน หนองบัว กันทรารมย์
54 โรงเรียนกระดุมทองวิทยา หนองหัวช้าง กันทรารมย์
55 โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง หนองหัวช้าง กันทรารมย์
56 โรงเรียนบ้านเลิงแฝกโพนทองพัฒนา หนองหัวช้าง กันทรารมย์
57 โรงเรียนบ้านบกขี้ยาง หนองหัวช้าง กันทรารมย์
58 โรงเรียนบ้านทุ่งพาย หนองหัวช้าง กันทรารมย์
59 โรงเรียนบ้านหนองดุมหนองม่วง หนองหัวช้าง กันทรารมย์
60 โรงเรียนบ้านหนองถ่ม หนองหัวช้าง กันทรารมย์
61 โรงเรียนบ้านลือชัย หนองหัวช้าง กันทรารมย์
62 โรงเรียนบ้านกอกหัวนา หนองแก้ว กันทรารมย์
63 โรงเรียนบ้านเปือย หนองแก้ว กันทรารมย์
64 โรงเรียนบ้านหนองแก้ว(ราษฎร์ผดุงวิทยา) หนองแก้ว กันทรารมย์
65 โรงเรียนแวงแก้ววิทยา หนองแก้ว กันทรารมย์
66 โรงเรียนบ้านแสงใหญ่(คุรุราษฎร์บำรุง) หนองแวง กันทรารมย์
67 โรงเรียนบ้านหนามแท่ง หนองแวง กันทรารมย์ 045660191
68 โรงเรียนบ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม) หนองแวง กันทรารมย์
69 โรงเรียนบ้านทุ่งมั่ง อีปาด กันทรารมย์
70 โรงเรียนบ้านหนองไฮ อีปาด กันทรารมย์
71 โรงเรียนบ้านอีปาด อีปาด กันทรารมย์
72 โรงเรียนประสานมิตรวิทยา อีปาด กันทรารมย์
73 โรงเรียนบ้านหนองเทา เมืองน้อย กันทรารมย์
74 โรงเรียนบ้านหนองน้ำเต้าโนนสวน เมืองน้อย กันทรารมย์
75 โรงเรียนบ้านเมืองน้อยหนองมุข เมืองน้อย กันทรารมย์ 045 - 812076
76 โรงเรียนบ้านโนนผึ้ง โนนสัง กันทรารมย์
77 โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก(อสพป.40) โนนสัง กันทรารมย์ 045-268581
78 โรงเรียนบ้านโนนสัง(โนนสังวิทยาคาร) โนนสัง กันทรารมย์
79 โรงเรียนบ้านหนองบัวไชยวาน โนนสัง กันทรารมย์
80 โรงเรียนบ้านหนองหวาย โนนสัง กันทรารมย์ 045-650899
81 โรงเรียนบ้านหนองโอง โนนสัง กันทรารมย์
82 โรงเรียนบ้านสะเต็ง คูบ น้ำเกลี้ยง
83 โรงเรียนบ้านคูบ คูบ น้ำเกลี้ยง 045660391
84 โรงเรียนบ้านหนองแวง คูบ น้ำเกลี้ยง
85 โรงเรียนบ้านสะพุง คูบ น้ำเกลี้ยง
86 โรงเรียนบ้านลุมพุกคูวงศ์ ตองปิด น้ำเกลี้ยง
87 โรงเรียนบ้านสวนกล้วย ตองปิด น้ำเกลี้ยง
88 โรงเรียนบัวเจริญวิทยา ตองปิด น้ำเกลี้ยง
89 โรงเรียนบ้านบัวระรมย์ ตองปิด น้ำเกลี้ยง
90 โรงเรียนบ้านกะวัน ตองปิด น้ำเกลี้ยง
91 โรงเรียนบ้านยางน้อย ตองปิด น้ำเกลี้ยง
92 โรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา น้ำเกลี้ยง น้ำเกลี้ยง
93 โรงเรียนบ้านน้ำเกลี้ยง น้ำเกลี้ยง น้ำเกลี้ยง
94 โรงเรียนบ้านหนองบาง น้ำเกลี้ยง น้ำเกลี้ยง
95 โรงเรียนบ้านลุมภู น้ำเกลี้ยง น้ำเกลี้ยง
96 โรงเรียนบ้านหนองนาเวียง น้ำเกลี้ยง น้ำเกลี้ยง
97 โรงเรียนบ้านสบาย รุ่งระวี น้ำเกลี้ยง
98 โรงเรียนบ้านหนองพะแนง รุ่งระวี น้ำเกลี้ยง
99 โรงเรียนบ้านรุ่ง รุ่งระวี น้ำเกลี้ยง
100 โรงเรียนบ้านโนนงาม รุ่งระวี น้ำเกลี้ยง
101 โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก ละเอาะ น้ำเกลี้ยง
102 โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง ละเอาะ น้ำเกลี้ยง
103 โรงเรียนบ้านละเอาะ ละเอาะ น้ำเกลี้ยง
104 โรงเรียนบ้านแวด ละเอาะ น้ำเกลี้ยง
105 โรงเรียนอนุบาลอำเภอน้ำเกลี้ยง(เขิน) เขิน น้ำเกลี้ยง 045655105
106 โรงเรียนบ้านโนนสว่าง เขิน น้ำเกลี้ยง 045660252
107 โรงเรียนบ้านโนนหนองสิม เขิน น้ำเกลี้ยง
108 โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร เขิน น้ำเกลี้ยง
109 โรงเรียนบ้านอะลางหัวขัว ตำแย พยุห์
110 โรงเรียนบ้านขนวนจานสามัคคี ตำแย พยุห์
111 โรงเรียนบ้านกระแชง(คุรุราษฎร์นุกูล) ตำแย พยุห์
112 โรงเรียนบ้านตำแยหนองเม็ก ตำแย พยุห์
113 โรงเรียนบ้านกระถุน ตำแย พยุห์
114 โรงเรียนบ้านหนองหว้าทับทัย พยุห์ พยุห์
115 โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม พยุห์ พยุห์
116 โรงเรียนบ้านหนองรัง พยุห์ พยุห์
117 โรงเรียนบ้านหนองม่วงหนองแต้ พยุห์ พยุห์
118 โรงเรียนบ้านคูเมือง พยุห์ พยุห์
119 โรงเรียนอนุบาลพยุห์ พยุห์ พยุห์
120 โรงเรียนบ้านกระหวัน พรหมสวัสดิ์ พยุห์
121 โรงเรียนบ้านร่องสะอาด พรหมสวัสดิ์ พยุห์
122 โรงเรียนบ้านป่าไร่ พรหมสวัสดิ์ พยุห์
123 โรงเรียนบ้านหนองเตย พรหมสวัสดิ์ พยุห์
124 โรงเรียนบ้านสำโรงโคเฒ่า พรหมสวัสดิ์ พยุห์
125 โรงเรียนบ้านโนนสว่าง(อสพป.17) พรหมสวัสดิ์ พยุห์
126 โรงเรียนบ้านเปือยประชาสามัคคี พรหมสวัสดิ์ พยุห์ 045607383
127 โรงเรียนบ้านหนองค้า หนองค้า พยุห์
128 โรงเรียนบ้านหนองออ หนองค้า พยุห์
129 โรงเรียนบ้านเสมอใจ หนองค้า พยุห์
130 โรงเรียนบ้านค้อยางปอ(อสพป.35) โนนเพ็ก พยุห์
131 โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี(คุรุราษฎร์อินทรสุภาผล) โนนเพ็ก พยุห์ 0-4566-0306
132 โรงเรียนบ้านโนนเพ็ก โนนเพ็ก พยุห์
133 โรงเรียนบ้านสร้างหว้า โนนเพ็ก พยุห์
134 โรงเรียนบ้านโคกเพ็ก โนนเพ็ก พยุห์
135 โรงเรียนบ้านกุดเมืองฮาม(ศิริราษฎร์สงเคราะห์) กุดเมืองฮาม ยางชุมน้อย
136 โรงเรียนบ้านยางเครือ กุดเมืองฮาม ยางชุมน้อย
137 โรงเรียนบ้านแก้ง กุดเมืองฮาม ยางชุมน้อย
138 โรงเรียนบ้านคอนกาม คอนกาม ยางชุมน้อย
139 โรงเรียนบ้านค้อเมืองแสน คอนกาม ยางชุมน้อย
140 โรงเรียนบ้านจอมวิทยา บึงบอน ยางชุมน้อย
141 โรงเรียนบ้านโนน(รัฐประชาสงเคราะห์) บึงบอน ยางชุมน้อย
142 โรงเรียนบ้านบอนวิทยา บึงบอน ยางชุมน้อย
143 โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์) ยางชุมน้อย ยางชุมน้อย
144 โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม ยางชุมน้อย ยางชุมน้อย
145 โรงเรียนบ้านยางชุมใหญ่ ยางชุมใหญ่ ยางชุมน้อย
146 โรงเรียนบ้านยางชุมใหญ่สาขาบ้านดอนโก ยางชุมใหญ่ ยางชุมน้อย
147 โรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม ลิ้นฟ้า ยางชุมน้อย
148 โรงเรียนบ้านลิ้นฟ้า ลิ้นฟ้า ยางชุมน้อย
149 โรงเรียนบ้านผักขะ ลิ้นฟ้า ยางชุมน้อย
150 โรงเรียนบ้านดินดำ ลิ้นฟ้า ยางชุมน้อย
151 โรงเรียนบ้านโนนคูณ โนนคูณ ยางชุมน้อย
152 โรงเรียนบ้านโนนติ้ว โนนคูณ ยางชุมน้อย
153 โรงเรียนบ้านหอย-โนนดู่ โนนคูณ ยางชุมน้อย 045-660212
154 โรงเรียนบ้านหนองนาโพธิ์ ดวนใหญ่ วังหิน
155 โรงเรียนบ้านโนนดู่ ดวนใหญ่ วังหิน
156 โรงเรียนบ้านดวนใหญ่(ลีราษฎร์วัฒนา) ดวนใหญ่ วังหิน
157 โรงเรียนบ้านโนนสำโรงหนองหมากแซว ทุ่งสว่าง วังหิน
158 โรงเรียนบ้านเจ้าทุ่ง ทุ่งสว่าง วังหิน
159 โรงเรียนบ้านสว่าง ทุ่งสว่าง วังหิน
160 โรงเรียนบ้านลิงไอ ธาตุ วังหิน
161 โรงเรียนบ้านหนองคูโนนแก้วหนองอีย่า ธาตุ วังหิน 045-660164
162 โรงเรียนบ้านดงยาง ธาตุ วังหิน 045660113
163 โรงเรียนบ้านหนองกันจอ ธาตุ วังหิน
164 โรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์ ธาตุ วังหิน
165 โรงเรียนบ้านธาตุ(สหพัฒนานุสรณ์) ธาตุ วังหิน
166 โรงเรียนบ้านโพนดวน บุสูง วังหิน
167 โรงเรียนบ้านกะเอิน บุสูง วังหิน
168 โรงเรียนบ้านหัววัวหนองนารี บุสูง วังหิน
169 โรงเรียนบ้านไทยบวกแต้บวกเตย บุสูง วังหิน
170 โรงเรียนอนุบาลวังหิน บุสูง วังหิน
171 โรงเรียนบ้านขุมคำ(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 673) บุสูง วังหิน
172 โรงเรียนบ้านโนนสายหนองหว้า บุสูง วังหิน
173 โรงเรียนบ้านสร้างสะแบง บ่อแก้ว วังหิน
174 โรงเรียนบ้านหนองบัว บ่อแก้ว วังหิน
175 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองห้วยคล้า 3 บ่อแก้ว วังหิน
176 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองห้วยคล้า 2 บ่อแก้ว วังหิน
177 โรงเรียนบ้านสะมัด วังหิน วังหิน
178 โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา วังหิน วังหิน
179 โรงเรียนบ้านทุ่ง วังหิน วังหิน
180 โรงเรียนบ้านสร้างบาก วังหิน วังหิน 045606193
181 โรงเรียนบ้านหนองคู วังหิน วังหิน
182 โรงเรียนหนองทุ่มศรีสำราญวิทยา ศรีสำราญ วังหิน
183 โรงเรียนบ้านหนองสังข์ ศรีสำราญ วังหิน
184 โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม ศรีสำราญ วังหิน
185 โรงเรียนบ้านตีกา ศรีสำราญ วังหิน
186 โรงเรียนบ้านหนองตาเชียง โพนยาง วังหิน
187 โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย โพนยาง วังหิน 0-4566-0450
188 โรงเรียนบ้านโพนยาง โพนยาง วังหิน
189 โรงเรียนบ้านเห็นอ้ม โพนยาง วังหิน
190 โรงเรียนบ้านเปือย คูซอด เมืองศรีสะเกษ
191 โรงเรียนคูซอดประชาสรรค์ คูซอด เมืองศรีสะเกษ 045913037
192 โรงเรียนบ้านเวาะ คูซอด เมืองศรีสะเกษ -
193 โรงเรียนบ้านคูซอด คูซอด เมืองศรีสะเกษ 0-4566-0466
194 โรงเรียนบ้านฮ่องขาดหนองตะเคียน จาน เมืองศรีสะเกษ
195 โรงเรียนบ้านดงบัง(คุรุราษฎร์พัฒนา) จาน เมืองศรีสะเกษ
196 โรงเรียนบ้านแดงเหล่ายอด จาน เมืองศรีสะเกษ
197 โรงเรียนบ้านจานหนองคู จาน เมืองศรีสะเกษ
198 โรงเรียนบ้านแทง ซำ เมืองศรีสะเกษ
199 โรงเรียนบ้านหนองแข้หนองหว้าป่าสะแบง ซำ เมืองศรีสะเกษ
200 โรงเรียนบ้านซำโพธิ์ ซำ เมืองศรีสะเกษ
201 โรงเรียนบ้านหนองแคน(คุรุราษฎร์สามัคคี) ซำ เมืองศรีสะเกษ
202 โรงเรียนบ้านตะดอบ ตะดอบ เมืองศรีสะเกษ
203 โรงเรียนบ้านเปือยนาสูง ตะดอบ เมืองศรีสะเกษ
204 โรงเรียนบ้านหนองแคนหนองเทา ตะดอบ เมืองศรีสะเกษ
205 โรงเรียนบ้านหางว่าวโนนบัว ทุ่ม เมืองศรีสะเกษ
206 โรงเรียนบ้านหนองม่วงหนองแวง ทุ่ม เมืองศรีสะเกษ 045-660224
207 โรงเรียนบ้านฮ่องแข้ดำ ทุ่ม เมืองศรีสะเกษ
208 โรงเรียนบ้านโนนแกด ทุ่ม เมืองศรีสะเกษ
209 โรงเรียนบ้านขมิ้น ทุ่ม เมืองศรีสะเกษ
210 โรงเรียนบ้านเสือบอง ทุ่ม เมืองศรีสะเกษ
211 โรงเรียนบ้านทุ่ม ทุ่ม เมืองศรีสะเกษ
212 โรงเรียนบ้านหนองคำ น้ำคำ เมืองศรีสะเกษ
213 โรงเรียนน้ำคำวิทยา น้ำคำ เมืองศรีสะเกษ
214 โรงเรียนบ้านง้อหนองแสง น้ำคำ เมืองศรีสะเกษ
215 โรงเรียนบ้านน้ำคำ น้ำคำ เมืองศรีสะเกษ
216 โรงเรียนบ้านหนองโนวิทยา น้ำคำ เมืองศรีสะเกษ
217 โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า หญ้าปล้อง เมืองศรีสะเกษ
218 โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง หญ้าปล้อง เมืองศรีสะเกษ
219 โรงเรียนบ้านเอกสร้างเรือง หญ้าปล้อง เมืองศรีสะเกษ
220 โรงเรียนบ้านโนนแย้ หญ้าปล้อง เมืองศรีสะเกษ
221 โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ หนองครก เมืองศรีสะเกษ
222 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย หนองครก เมืองศรีสะเกษ
223 โรงเรียนบ้านดอนกลาง หนองครก เมืองศรีสะเกษ
224 โรงเรียนมารีวิทยา หนองครก เมืองศรีสะเกษ 611720
225 โรงเรียนบ้านหนองสาดโนนเจริญ หนองครก เมืองศรีสะเกษ
226 โรงเรียนบ้านหนองครก หนองครก เมืองศรีสะเกษ
227 โรงเรียนบ้านหนองสวง หนองครก เมืองศรีสะเกษ
228 โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ หนองครก เมืองศรีสะเกษ
229 โรงเรียนบ้านโนนดั่ง(คุรุราษฎร์รังสรรค์) หนองแก้ว เมืองศรีสะเกษ
230 โรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง หนองแก้ว เมืองศรีสะเกษ
231 โรงเรียนบ้านโนนอีปังโพนวัว หนองแก้ว เมืองศรีสะเกษ
232 โรงเรียนบ้านหนองหว้าเข้ากรรม หนองแก้ว เมืองศรีสะเกษ
233 โรงเรียนมหาราช 3 หนองแก้ว เมืองศรีสะเกษ
234 โรงเรียนบ้านหอยสะเดาพัฒนา หนองไผ่ เมืองศรีสะเกษ
235 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ หนองไผ่ เมืองศรีสะเกษ
236 โรงเรียนบ้านก่อโนนหล่อง หนองไฮ เมืองศรีสะเกษ
237 โรงเรียนบ้านแก หนองไฮ เมืองศรีสะเกษ
238 โรงเรียนจินดาวิทยาคาร 3 หนองไฮ เมืองศรีสะเกษ
239 โรงเรียนบ้านโพนแดง หนองไฮ เมืองศรีสะเกษ
240 โรงเรียนบ้านยางกุดนาคำ หมากเขียบ เมืองศรีสะเกษ
241 โรงเรียนบ้านก้านเหลือง หมากเขียบ เมืองศรีสะเกษ
242 โรงเรียนบ้านหมากเขียบ หมากเขียบ เมืองศรีสะเกษ
243 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองห้วยคล้า1 หมากเขียบ เมืองศรีสะเกษ
244 โรงเรียนมหาพุทธาราม เมืองเหนือ เมืองศรีสะเกษ
245 โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต เมืองเหนือ เมืองศรีสะเกษ
246 โรงเรียนสีหบัณฑิต เมืองเหนือ เมืองศรีสะเกษ
247 โรงเรียนรวมสินวิทยา เมืองใต้ เมืองศรีสะเกษ
248 โรงเรียนมานิตวิทยาคม เมืองใต้ เมืองศรีสะเกษ 045-612288, มือถือ 089-9472827
249 โรงเรียนวัดหลวงวิทยา เมืองใต้ เมืองศรีสะเกษ
250 โรงเรียนสตรีสิริเกศ เมืองใต้ เมืองศรีสะเกษ
251 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนคร โพธิ์ เมืองศรีสะเกษ
252 โรงเรียนบ้านโนนหุ่งหนองหว้าน้ำท่วม โพธิ์ เมืองศรีสะเกษ
253 โรงเรียนมิ่งเมือง โพธิ์ เมืองศรีสะเกษ
254 โรงเรียนบ้านโพธิ์โนนจานอีลอก โพธิ์ เมืองศรีสะเกษ
255 โรงเรียนบ้านหนองตะมะพันทาโนนกอง(ธนาคารกรุงเทพ 2 ) โพธิ์ เมืองศรีสะเกษ
256 โรงเรียนบ้านกุดโง้ง(สิริราษฎร์บำรุง) โพนข่า เมืองศรีสะเกษ
257 โรงเรียนบ้านบก โพนข่า เมืองศรีสะเกษ
258 โรงเรียนบ้านโพนข่า(วินิตวิทยาคาร) โพนข่า เมืองศรีสะเกษ
259 โรงเรียนมัธยมโพนค้อ โพนค้อ เมืองศรีสะเกษ
260 โรงเรียนบ้านโพนค้อ โพนค้อ เมืองศรีสะเกษ
261 โรงเรียนบ้านดอนสั้น โพนเขวา เมืองศรีสะเกษ
262 โรงเรียนบ้านหนองแวงโพนเขวา โพนเขวา เมืองศรีสะเกษ
263 โรงเรียนบ้านหนองเข็งเหล่าแค โพนเขวา เมืองศรีสะเกษ
264 โรงเรียนบ้านบกแดงผักขะย่า บก โนนคูณ
265 โรงเรียนบ้านโนนสว่าง บก โนนคูณ
266 โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนใต้ บก โนนคูณ
267 โรงเรียนบ้านโปร่ง บก โนนคูณ
268 โรงเรียนบ้านโพนงาม บก โนนคูณ
269 โรงเรียนบ้านหัวเหล่า บก โนนคูณ 0-4566-0103
270 โรงเรียนบ้านหนองแวง หนองกุง โนนคูณ 045660095
271 โรงเรียนบ้านโนนดู่ หนองกุง โนนคูณ
272 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด หนองกุง โนนคูณ
273 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ หนองกุง โนนคูณ
274 โรงเรียนบ้านหนองกุงสนามชัย หนองกุง โนนคูณ
275 โรงเรียนบ้านหนองหิน หนองกุง โนนคูณ
276 โรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคม หนองกุง โนนคูณ
277 โรงเรียนบ้านหนองแวงสาขาบ้านโนนรัง หนองกุง โนนคูณ
278 โรงเรียนบ้านม่วงเป หนองกุง โนนคูณ
279 โรงเรียนบ้านก้อนเส้า หนองกุง โนนคูณ
280 โรงเรียนบ้านเวาะ เหล่ากวาง โนนคูณ
281 โรงเรียนบ้านหนองตลาด เหล่ากวาง โนนคูณ 045660248
282 โรงเรียนบ้านหยอด เหล่ากวาง โนนคูณ
283 โรงเรียนบ้านหนองสนม เหล่ากวาง โนนคูณ
284 โรงเรียนบ้านเหล่าฝ้าย เหล่ากวาง โนนคูณ
285 โรงเรียนบ้านนาม่องนาเมือง เหล่ากวาง โนนคูณ
286 โรงเรียนบ้านหนองสามขา โนนค้อ โนนคูณ
287 โรงเรียนบ้านหนองจิกเหล่าเชือก โนนค้อ โนนคูณ
288 โรงเรียนบ้านเท่อเล่อ โนนค้อ โนนคูณ
289 โรงเรียนอนุบาลโนนคูณ(โนนค้อวิทยาคาร) โนนค้อ โนนคูณ (045) 659042
290 โรงเรียนบ้านร่องเก้า โนนค้อ โนนคูณ
291 โรงเรียนบ้านโนนคูณ โนนค้อ โนนคูณ
292 โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม โนนค้อ โนนคูณ
293 โรงเรียนบ้านผักขย่าใหญ่ โพธิ์ โนนคูณ
294 โรงเรียนบ้านโพธิ์(โพธิ์ทองวิทยา) โพธิ์ โนนคูณ
295 โรงเรียนบ้านปลาข่อ โพธิ์ โนนคูณ
296 โรงเรียนบ้านหนองปลาเข็ง - กอไหล่ โพธิ์ โนนคูณ