ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มงานบริหารปฐมวัย

นางพรพิมล ศรีโสภา
หัวหน้าบริหารงานปฐมวัย

นางสาวสุพรรษา ชิณวงศ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/0

นางสาวอรุโนทัย ระหา
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/0