ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
โครงการ D.A.R.E และการป้องกันยาเสพติด อบรมโรคเอดส์
วันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2560 (อ่าน 4366) 29 มิ.ย. 60
อบรมโรคเอดส์ โดยอบต.คูบ โรงเรียนบ้านคูบ (อ่าน 4433) 30 ก.ค. 59
เดินรณรงค์วันต้านยาเสพติด 24 มิถุนายน 2559 (อ่าน 4920) 24 มิ.ย. 59
โรงเรียนบ้านคูบเดินรณรงค์ต้านยาเสพติด 17 มิถุนายน 2559 (อ่าน 4512) 19 มิ.ย. 59
อบรมลูกเสือต้านยาเสพติด 8 ตค.2558 (อ่าน 5380) 08 ต.ค. 58
เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง อำเภอน้ำเกลี้ยง ตรวจหาสารเสพติด โรงเรียนบ้านคูบ 6 สิงหาคม 2557 (อ่าน 4521) 06 ส.ค. 57
พิธีมอบเกียรติบัตรผู้สำเร็จการอบรม หลักสูตร D.A.R.E (อ่าน 4258) 24 มี.ค. 57
โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในนักเรียน ( D.A.R.E) (อ่าน 4671) 30 มิ.ย. 56