ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
นักเรียน เก่ง ในวันนี้
ภาพลายเส้นเศรษฐกิจพอเพียง (อ่าน 18238) 22 พ.ย. 56
เด็กชายกระวิน สิงห์ซอม นักเรียน ชั้น 2 วาดภาพไทยประเพณี (อ่าน 10107) 09 พ.ย. 56
นักเรียนของเราเก่ง (อ่าน 1736) 30 มิ.ย. 56
เด็กชายวีระพล สิงห์ซอม ม.1/2 (อ่าน 1884) 27 ม.ค. 56
เด็กหญิงสิรภัทร บุญรัตน์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖/๑ (อ่าน 2132) 15 ธ.ค. 55
เด็กหญิงสิรภัทร บุญรัตน์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖/๑ (อ่าน 1249) 09 ก.ย. 55
นางสาวกันตนา วันดีรัตน์ (อ่าน 1161) 29 ก.ค. 55
เด็กหญิงสุภาวดี สว่างพฤกษ์ เรียนอยู่ชั้น ป.5/2 (อ่าน 1368) 07 ก.ค. 55
เด็กหญิงกัญญารัตน์ สิงห์ซอม (อ่าน 1090) 30 มิ.ย. 55
นางสาวณัฐฐินันท์ รู้หลัก (อ่าน 1100) 16 มิ.ย. 55
เด็กชายวีระพล สิงห์ซอม นักเรียนชั้น ม.1/1ตัวแทนนักเรียนวาดภาพศิลปะในระดับต่าง ๆ (อ่าน 1358) 09 มิ.ย. 55
เด็กหญิงปริศนา สิงห์ซอม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2 เหรียญทองการวาดรูป (อ่าน 1257) 01 มิ.ย. 55