ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
การรับ-ส่งบุคลากร
นายอำพร ทองงอก รับตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคูบ 30 ตุลาคม 2563 (อ่าน 124) 29 ม.ค. 64
แสดงความยินดีกับครูพัชริดา บุญชิต 29 กรกฎาคม2563 (อ่าน 3270) 31 ก.ค. 63
ต้อนรับคุณครูดำรงค์ศักดิ์ และคุณครูดาวเรือง ทองสุ วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 (อ่าน 3310) 16 ก.ค. 63
ส่งครูกชนันท์ สิมณีและครูกมลลักษณ์ บุญรินทร์ ย้าย 12 มีนาคม 2563 (อ่าน 3297) 19 มี.ค. 63
รับส่งครู 15 พฤษภาคม 2561 (อ่าน 4052) 25 พ.ค. 61
โรงเรียนบ้านคูบยินดีต้อนรับคุณครูธีรพงศ์ ศรีอรห์ 6 กรกฏาคม 2560 (อ่าน 4271) 07 ก.ค. 60
ส่งคุณครูนเรศ สีละมัย (อ่าน 4271) 01 มิ.ย. 60
โรงเรียนบ้านคูบยินดีต้อนรับครูเนตรนภา ชินกฤติ 16 พฤศจิกายน 2559 (อ่าน 4364) 18 พ.ย. 59
โรงเรียนบ้านคูบยินดีต้อนรับคุณครูคนใหม่ นางสาวอรุโนทัย ระหา 11 พฤศจิกายน 2559 (อ่าน 4297) 11 พ.ย. 59
แสดงความยินดีกับครูฝน(มยุรี ชาภัคดี)ย้ายไปโรงเรียนบ้านหนองโง้ง (อ่าน 4273) 07 พ.ย. 59
ครูนันทัชพร พวงพุฒ ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่โรงเรียนบ้านโพนดวน 26 สิงหาคม 2559 (อ่าน 4023) 27 ส.ค. 59
พิธีกล่าวอำลานักเรียนในการย้ายไปอยู่กับครอบครัว 15 กรกฏาคม 2559 โรงเรียนบ้านคูบ (อ่าน 4247) 15 ก.ค. 59
มาเราดีใจไปเราคิดถึง 20 มค 2559 (อ่าน 4315) 23 ม.ค. 59
ส่งครูอัจฉราวรรณ ล้อมพรม ย้ายไปที่โรงเรียนวัดพระโต จังหวัดศรีสะเกษ 20 พฤศจิกายน 2558 (อ่าน 4302) 20 พ.ย. 58
การเลี้ยงรับและส่งครูยุภาพร วงษ์จรรยาพร 8 กันยายน 2558 สวนอาหารคุณตา อุบลฯ (อ่าน 4669) 09 ก.ย. 58
โรงเรียนบ้านคูบต้อนรับครูคนใหม่ 19 พฤษภาคม 2558 (อ่าน 4057) 20 พ.ค. 58
แสดงความยินดีกับนักศึกษาสังเกตการสอน ราชภัฏศรีสะเกษ 30 กรกฎาคม 2557 (อ่าน 4550) 31 ก.ค. 57
ขอสแดงความยินดีกับครูเอ๋(สุกัญญา คูณทวี) ได้บรรจุที่จังหวัดสระบุรี (อ่าน 4287) 02 มิ.ย. 57
โรงเรียนบ้านคูบ ยินดีต้อนรับคุณครูมยุรี ชาภัคดี (ครูฝน) (อ่าน 4685) 09 พ.ย. 56
ครูจูริโอ อำลานักเรียน โรงเรียนบ้านคูบ (อ่าน 4368) 04 ต.ค. 56
ครูลำดวน บุญเชิญ รับตำแหน่งใหม่ที่โรงเรียนโคกสะอาดพิทยาคม อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ 18 กันยายน 2556 (อ่าน 4598) 19 ก.ย. 56
ต้อนรับครูภาษาอังกฤษคนใหม่ (julio) จากประเทศแคเมอรูน (อ่าน 6775) 07 มิ.ย. 56
ครูปาริดา ขันชัยและครูสุดา เขียวอ่อน ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่โรงเรียนใกล้บ้าน 22 พฤษภาคม 2556 (อ่าน 4335) 25 พ.ค. 56
ยินดีต้อนรับคุณครูคนใหม่ นางสาวพีระกานต์ ทบด้าน ด้วยความยินดียิ่ง (อ่าน 4375) 20 ธ.ค. 55
ขอแสดงความยินดี กับครูที่ได้รับชำนาญการพิเศษ ครูอัจฉราวรรณ ล้อมพรม (อ่าน 4426) 09 ก.ย. 55
เลี้ยงส่ง คุณครูสิริวิมล รุ่งเรือง (อ่าน 4534) 29 พ.ค. 55