ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
มุมกิจกรรมครู
ประเนินครูสุภมาศ ชะโน ครูผู้ช่วย 2 พ.ย.2563 (อ่าน 149) 29 ม.ค. 64
ฉลองปีใหม่ บ้านท่านผู้อำนวยการสำเริง สำนักนิตย์ 30 ธันวาคม 2558 (อ่าน 4755) 31 ธ.ค. 58
งานอุปสมบท ดร.ศรุต บุญโนนแต้ 8 พฤศจิกายน 2558 (อ่าน 4876) 09 พ.ย. 58
ส่งผู้เกษียณราชการ 4 ทหารเสือ (อ่าน 4627) 29 ก.ย. 58
กิจกรรมปีใหม่ 2558 โรงเรียนบ้านคูบ ณ บ่อปลาท่านรอง (อ่าน 4861) 27 ธ.ค. 57
กิจกรรมพบปะสังสรรค์ เปิดภาคเรียน ร้านเอกบัว (อ่าน 4817) 07 พ.ย. 57
วันเกิดท่าน ผอ.ธวัชชัย สุภาพ 18 ตุลาคม 2557 (อ่าน 4418) 27 ต.ค. 57
โรงเรียนบ้านคูบ เยี่ยมคุณพ่อครูพงษ์สิน แก้วแดง เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ 9สิงหาคม 2557 บ้านนาคำใหญ๋ (อ่าน 4732) 10 ส.ค. 57
โรงเรียนบ้านคูบเยี่ยมครูนรินทร์ บุญรินทร์ ที่ประสบอุบัติเหตุ ขอให้หายเร็วๆ (อ่าน 4520) 06 มิ.ย. 57
โรงเรียนบ้านคูบ จัดกิจกรรมปิดกล้องชอล์ก 28 มีนาคม 2557 ร้านอาหารครัวอีสาน moso (อ่าน 4238) 31 มี.ค. 57
โรงเรียนบ้านคูบฉลองวันขึ้นปีใหม่ 2557 (อ่าน 4280) 27 ธ.ค. 56
แข่งขันทักษะวิชาการระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ นครพนมและมุกดาหาร (อ่าน 4315) 14 ธ.ค. 56
ร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ อำเภอน้ำเกลี้ยง 5 ธันวาคม 2556 (อ่าน 4316) 05 ธ.ค. 56
มุมครู (อ่าน 4230) 02 ส.ค. 56
ทัศนศึกษา จังหวัดตราดและจังหวัดจันทบุรี 18-20 มีนาคม 2556 (อ่าน 4316) 26 มี.ค. 56
สนามสอบ O-NET กลุ่ม CEO น้ำเกลี้ยง โรงเรียนบ้านคูบ (อ่าน 4445) 02 ก.พ. 56
มุมวันครู 2556 (อ่าน 4317) 20 ม.ค. 56
มุมกีฬาภายใน-ตำบล (อ่าน 4776) 23 ธ.ค. 55
ส่งและรับผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคูบคนใหม่ (อ่าน 4463) 10 พ.ย. 55
ประชุมผู้ปกครองอนุบาล CEO น้ำเกลี้ยง ณ โรงเรียนบ้านคูบ 28 สิงหาคม 2555 (มือกล้องใหม่ หัดถ่ายภาพ) (อ่าน 4760) 02 ก.ย. 55
อบรมครูอนุบาล CEO น้ำเกลี้ยง ณ โรงเรียนบ้านคูบ 21-22 สิงหาคม 2555 (อ่าน 4435) 24 ส.ค. 55
วันแม่ 2555 (อ่าน 4411) 10 ส.ค. 55
มุมครู (อ่าน 5037) 25 มี.ค. 55