ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปัจฉิมนิเทศ
ปัจฉิมนิเทศนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่3/2562 รุ่ที่ 27 "ทองอุไร" (อ่าน 3365) 18 มี.ค. 63
ปัจฉิมนิเทศ ม.3 รุ่นที่ 24 "ประกายรุ้ง" โรงเรียนบ้านคูบ 23 มีนาคม 2560 (อ่าน 4420) 24 มี.ค. 60
โรงเรียนบ้านคูบปัจฉิมนิเทศ ม.3 รุ่น 23 - 2558 วันที่ 18 มีนาคม 2559 (อ่าน 4974) 19 มี.ค. 59
ปัจฉิมนิเทศ นักเรียน ม.3 รุ่นที่ 22 ประจำปีการศึกษา 2557 วันที่ 20 มีนาคม 2558 โรงเรียนบ้านคูบ (อ่าน 5045) 21 มี.ค. 58
ปัจฉิมนิเทศ ม.3 (รุ่นที่ 21 พลังใจ)มอบประกาศนียบัตรและวุฒิบัตรบัญฑิตน้อย 20 มีนาคม 2557 (อ่าน 4989) 22 มี.ค. 57
ปัจฉิมนิเทศ ม.3 รุ่นที่ 20 (ใจสู้) 2556 (อ่าน 5030) 27 มี.ค. 56
ปัจฉิมนิเทศ ม.3 รุ่นที่ 19 -2555 (ดาวกับเดือน) (อ่าน 5637) 24 มี.ค. 55