ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กิจกรรมวิชาการงานอาชีพฯ
กิจกรรมงานอาชีพ โรงเรียนบ้านคูบ (อ่าน 1167) 13 ต.ค. 59
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ (อ่าน 3042) 04 ก.พ. 58
การสานข้อง โรงเรียนบ้านคูบ (อ่าน 2960) 06 ธ.ค. 57
งานจักสานไม้ไฝ่และงานช่าง (อ่าน 2005) 04 ก.ย. 57
1 โรงเรียน 1 ผลิตภัณฑ์ (อ่าน 2247) 20 มิ.ย. 57
งานจักสาน โรงเรียนบ้านคูบ (อ่าน 3418) 31 ส.ค. 56
สรุปผลการแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษเขต 1 ปีการศึกษา 2555 วิชาการงานอาชีพ (อ่าน 1586) 17 ต.ค. 55
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เยี่ยมชมแปลงเกษตร(มะเขือยาว) (อ่าน 3448) 01 มี.ค. 55
โครงการสานตะกร้าด้วยเส้นพลาสติก (อ่าน 34180) 22 ก.พ. 55