ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กิจกรรมวิชาการงานอาชีพฯ
กิจกรรมงานอาชีพ โรงเรียนบ้านคูบ (อ่าน 748) 13 ต.ค. 59
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ (อ่าน 2409) 04 ก.พ. 58
การสานข้อง โรงเรียนบ้านคูบ (อ่าน 2389) 06 ธ.ค. 57
งานจักสานไม้ไฝ่และงานช่าง (อ่าน 1512) 04 ก.ย. 57
1 โรงเรียน 1 ผลิตภัณฑ์ (อ่าน 1794) 20 มิ.ย. 57
งานจักสาน โรงเรียนบ้านคูบ (อ่าน 2844) 31 ส.ค. 56
สรุปผลการแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษเขต 1 ปีการศึกษา 2555 วิชาการงานอาชีพ (อ่าน 1373) 17 ต.ค. 55
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เยี่ยมชมแปลงเกษตร(มะเขือยาว) (อ่าน 3166) 01 มี.ค. 55
โครงการสานตะกร้าด้วยเส้นพลาสติก (อ่าน 31477) 22 ก.พ. 55