ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีและกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์
เข้าอบรมลูกเสือต้านยาเสพติด สพป.ศรีสะเกษเขต 1 รุ่นที่2/2563 วันที่ 23-25 กุมภาพันธ์ 2563 (อ่าน 3428) 25 ก.พ. 63
เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญและสามัญรุ่นใหญ่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ค่ายลูกเสือสบายดี (อ่าน 3499) 17 ก.พ. 63
เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญและสามัญรุ่นใหญ่ ค่ายลูกเสือสบายดี 9-10กุมภาพันธ์ 2561 (อ่าน 4597) 11 ก.พ. 61
พิธีสวนสนามลูกเสือ - เนตรนารี โรงเรียนบ้านคูบ 5 กรกฏาคม 2560 ณ โรงเรียนบ้านสบาย (อ่าน 4645) 07 ก.ค. 60
เดินทางไกลลูกเสือ-เนตรนารี สำรอง สามัญและสามัญรุ่นใหญ่ โรงเรียนบ้านคูบ 3 มีนาคม 2560 (อ่าน 4561) 04 มี.ค. 60
กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ 1 กรกฏาคม 2559 โรงเรีนยบ้านคูบ (อ่าน 5092) 02 ก.ค. 59
เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสามัญและสามัญรุ่นใหญ่ โรงเรียนบ้านคูบและบ้านหนองแวง 11-12กพ.2559 (อ่าน 5224) 13 ก.พ. 59
กิจกรรมลูกเสือ บำเพ็ญประโยชน์ โรงเรียนบ้านคูบ (อ่าน 5031) 26 ก.ค. 58
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ โรงเรียนบ้านคูบ 4-6 มีนาคม 2558 ณ ค่ายลูกเสือโรงเ (อ่าน 5378) 11 มี.ค. 58
กิจกรรมชุมนุมลูกเสืออาเซียนครั้งที่ 4 โรงเรียนบ้านคูบ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 (อ่าน 4601) 25 ก.ย. 57
กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือ-เนตรนารีสามัญและสำรอง วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 (อ่าน 5512) 03 มี.ค. 57
เข้าค่ายเดินทางไกลลูกเสือ-เนตรนารี สำรองและสามัญ 14 กุมภาพันธ์ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านคูบ (อ่าน 4893) 15 ก.พ. 56
ทาสี สนามกีฬา (อ่าน 5276) 22 ธ.ค. 55
กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ทาสีรั้วและกำแพงโรงเรียนบ้านคูบ (อ่าน 5827) 15 ธ.ค. 55
ลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ โรงเรียนบ้านคูบร่วมกันพัฒนาและทำความสะอาดรอบโรงเรียน (อ่าน 4572) 01 ธ.ค. 55
1 กรกฏาคม วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ (อ่าน 5411) 01 ก.ค. 55
เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ (อ่าน 6115) 10 ก.พ. 55