ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กิจกรรมภาษาไทย
วันสุนทรภู่และวันภาษาไทย 2561 (อ่าน 4166) 27 ก.ค. 61
วันสุนทรภู่ 2560 โรงเรียนบ้านคูบ 26 มิถุนายน 2560 (อ่าน 4411) 27 มิ.ย. 60
กิจกรรมวันสุนทรภู่ วันต้านยาเสพติด และวันภาษาไทย โรงเรียนบ้านคูบ 24 มิถุนายน 2559 (อ่าน 6214) 24 มิ.ย. 59
ประเมินครูเกียรติยศ CEO น้ำเกลี้ยง ปี 2556 วันครู 16 มกราคม 2557 (อ่าน 5248) 27 ธ.ค. 56
กิจกรรมภาษาไทย เตรียมมัคคุเทศก์น้อย (อ่าน 5202) 28 มิ.ย. 56
แสดงความยินดีกับนักเรียนที่รับมอบเกียรติบัตรการแข่งขันทักษะวิชาการ ปี 2555 (อ่าน 4817) 26 ม.ค. 56
ประเมินครูเกียรติยศ วันครู 16 ม.ค. 2556 (อ่าน 5066) 12 ม.ค. 56
เหรียญทอง ท่องบทอาขยาน ป.4-6 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จังหวัดชัยภูมิ ปีการศึกษา 2555 (อ่าน 7581) 15 ธ.ค. 55
สรุปผลการแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษเขต 1 ปีการศึกษา 2555 กลุ่มสาระภาษาไท (อ่าน 4561) 17 ต.ค. 55