ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กิจกรรมวิชาสังคม ศาสนาและวัฒนธรรม - วันสำคัญ - ธรรมะ
ทำบุญโรงเรียนบ้านคูบ 25 ธันวาคม 2563 (อ่าน 118) 29 ม.ค. 64
วันมาฆบูชา โรงเรียนบ้านคูบ วัดบ้านโนนชมพู 7 กุมภาพันธ์ 2563 (อ่าน 3408) 07 ก.พ. 63
กิจวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา โรงเรียนบ้านคูบ 27 กรกฏาคม 2561 (อ่าน 4035) 27 ก.ค. 61
วันมาฆบูชา วัดบ้านโนนชมพู โรงเรียนบ้านคูบ 2561 (อ่าน 4256) 28 ก.พ. 61
โรงเรียนบ้านคูบทำบุญวันเข้าพรรษา 7 กค 2560 (อ่าน 4415) 08 ก.ค. 60
ทำบุญวันพระ โรงเรียนบ้านคูบ (อ่าน 4755) 27 มิ.ย. 59
กิจกรรมสวดมนต์วันศุกร์ (อ่าน 4592) 19 มิ.ย. 59
อบรมศาสนพิธี 19 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุมเล็ก (อ่าน 4434) 19 ส.ค. 57
พระธรรมฑูต จากวัดบ้านโนนยางเผยแพร่ศาสนา 25 ก.ค.2557 (อ่าน 4497) 25 ก.ค. 57
โรงเรียนบ้านคูบเข้าอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน วันที่ 16-18 กรกฏาคม 2557 ณ วัดป่าสว่างวีรวงศ์ (อ่าน 4647) 20 ก.ค. 57
ถวายสังฆทานและเที่ยนพรรษาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2557 (อ่าน 4592) 10 ก.ค. 57
พระธรรมฑูตเผยแพร่ศาสนา 16 มิถุนายน 2557 (อ่าน 4476) 16 มิ.ย. 57
กิจกรรมวันมาฆบูชา โรงเรียนบ้านคูบ (อ่าน 4304) 13 ก.พ. 57
กิจกรรม 5 ห้องชีวิต โรงเรียนบ้านคูบ (อ่าน 4374) 21 ธ.ค. 56
มอบเกียรติบัตรนักเรียน ผ่านการสอบไล่ได้ธรรมศึกษาชั้นตรีและชั้นโท (อ่าน 4203) 20 พ.ย. 56
คณะครูโรงเรียนบ้านคูบเข้าอบรมเชิงปฏิบัติธรรม ณ สถาบันพุทโธโลยีภาวนาบารมีหลวงปูเครื่อง 11-15 กันยายน (อ่าน 4473) 19 ก.ย. 56
กิจกรรมวันเข้าพรรษา โรงเรียนบ้านคูบ (อ่าน 4400) 20 ก.ค. 56
ผู้อำนวยการธวัชชัย สุภาพ มอบเกียรติบัตรนักเรียนสอบธรรมะ ผ่าน (อ่าน 4412) 01 ธ.ค. 55
สรุปผลการแข่งขันทักษะวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษเขต 1 ปีการศึกษา 2555 กลุ่มสาระสังคมศ (อ่าน 4547) 17 ต.ค. 55
อบรมคุณธรรมวันศุกร์ (อ่าน 4441) 23 มิ.ย. 55
โรงเรียนบ้านคูบอบรมธรรม จากพระธรรมทูต (อ่าน 4747) 01 มิ.ย. 55
นั่งสมาธิ (อ่าน 5419) 17 ธ.ค. 54