ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กิจกรรมศิลปะ
กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ และงานอาชีพ 23 มีนาคม 2564 (อ่าน 48) 23 มี.ค. 64
งานศิลป์ถิ่นนครคูบ กิจกรรมการแข่งขันมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน (อ่าน 6502) 28 ต.ค. 61
การสร้างภาพปะติด CEO น้ำเกลี้ยง 11 กันยายน 2560 (อ่าน 5497) 11 ก.ย. 60
กิจกรรมศูนย์ศิลปะ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ณ โรงเรียนบ้านคูบ 8-9 ตุลาคม 2559 (อ่าน 4722) 13 ต.ค. 59
วาดภาพอควอเรียมศรีสะเกษ 19 สิงหาคม 2559 (อ่าน 4741) 27 ส.ค. 59
โรงเรียนบ้านคูบเตรียมแข่งขันทักษวิชาการ สพป.ศรีสะเกษเขต 1 (อ่าน 4778) 09 ก.ย. 58
ผลการวาดภาพลายเส้น ศิลปหัตถกรรมนักเรียนเมืองทองธานี 2558 โรงเรียนบ้านคูบร่วมกิจกรรม (อ่าน 10998) 13 พ.ค. 58
วาดรูปอควาเรียม ศรีสะเกษ โรงเรียนบ้านคูบร่วมกิจกรรมวันที่ 8 มกราคม 2558 (อ่าน 7188) 09 ม.ค. 58
ภาพปะติด โรงเรียนบ้านคูบ จากการแข่งขันทักษะวิชาการ CEO น้ำเกลี้ยง สพป.ศก.1 2557 (อ่าน 22657) 14 ก.ย. 57
เตรียมแข่งทักษะวิชาการอนุบาลเครือข่าย จังหวัดศรีสะเกษ (อ่าน 4527) 09 ม.ค. 57
ภาพไทยประเพณี โรงเรียนบ้านคูบ (อ่าน 7814) 22 พ.ย. 56
ผลการแข่งขันทักษะวิชาการ CEO น้ำเกลี้ยง( งานศิลปะ ) 2556 (อ่าน 15574) 31 ส.ค. 56
กิจกรรมการเรียนศิลปะ ปีการศึกษา 2556 (อ่าน 4788) 30 มิ.ย. 56
เตรียมพร้อมในการแข่งขันสหวิทยาเขตอนุบาลจังหวัดศรีสะเกษ 2556 (อ่าน 4545) 26 ม.ค. 56
ร่วมกิจกรรมท่าสีร.ร.บ้านหนองบาง(โรงเรียนในโครงการพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อ่าน 4538) 22 ธ.ค. 55
การวาดภาพลายเส้น เหรียญทองระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จังหวัดชัยภูมิ (อ่าน 4596) 15 ธ.ค. 55
วาดภาพลายเส้น หุ่นนิ่ง (อ่าน 8991) 01 ธ.ค. 55
วาดภาพระบายสี หัวข้อเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านคูบ (อ่าน 33171) 17 พ.ย. 55
ภาพไทยประเพณี โรงเรียนบ้านคูบ แข่งขันทักษะวิชาการ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 (อ่าน 8694) 16 พ.ย. 55
สรุปผลการแข่งขันทักษะวิชาการ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ปี 2555 สาระศิลปะ โรงเรียนบ้านคูบ (อ่าน 4861) 17 ต.ค. 55
เตรียมความพร้อมก่อนแข่งขัน (อ่าน 4425) 09 ก.ย. 55
อบรมการเข้าค่ายศิลป์สร้างสรรค์ ครั้งที่ 4 26-27กรกฎาคม 2555 (อ่าน 4725) 27 ก.ค. 55
มุมศิลปะ (อ่าน 4766) 22 มิ.ย. 55
สรุปผลการแข่งขันศิลปะ(วาดภาพ)อนุบาลเครือข่าย ครั้งที่ 9 จังหวัดศรีสะเกษ ปี 2554 (อ่าน 5515) 28 ม.ค. 55
การวาดภาพระบายสี ใช้สีน้ำอะครีลิค โดยอาจารย์กฤษณา โมคศิริ (อ่าน 6366) 17 ธ.ค. 54