ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ศึกษาดูงาน-ต้อนรับ
โรงเรียนบ้านคูบศึกษาดูงาน 24-25 กรกฎาคม 2563 เกาะช้าง (อ่าน 3496) 26 ก.ค. 63
ทัศนศึกษาระดับชั้น ม.3 ประจำปี2563 วันที่ 26-28 กุมภาพันธ์ 2563 ภาคตะวันออก(จันทบุรี) (อ่าน 3548) 28 ก.พ. 63
ทัศนศึกษาประจำปี 2563 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 (อ่าน 3651) 22 ก.พ. 63
ทัศนศึกษาเด็กอยากจนพิเศษโรงเรียนบ้านคูบ (อ่าน 3839) 09 มิ.ย. 62
ทัศนศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 2/2 โรงเรียนบ้านคูบ 4 มีนาคม 2560 (อ่าน 4520) 05 มี.ค. 60
ทัศนศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านคูบ 24 กุมภาพันธ์ 2560 (อ่าน 4574) 25 ก.พ. 60
ทัศนศึกษาศึกษาดูงานโรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 15-19 ธันวาคม 2559 (อ่าน 5111) 20 ธ.ค. 58
คณะครูโรงเรียนบ้านคูบศึกษาดูงานแนะแนว ณ โรงเรียนบ้านโชคนาสาม 24 กันยายน 2558 (อ่าน 5113) 25 ก.ย. 58
ทัศนศึกษา ประเทศลาว (ลาวใต้) 5-6 มิถุนายน 2558 (อ่าน 4644) 21 ก.ค. 58
โรงเรียนบ้านแสงภา อ.นาแห้ว จ.เลย ศึกษาดูงาน สมศ.รอบ 3 (อ่าน 5408) 01 มิ.ย. 55
โรงเรียนบ้านละเอาะ ศึกษาดูงาน สมศ. (อ่าน 5262) 29 พ.ค. 55
ทัศนศึกษา นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 รุ่นที่ 19/2554 (อ่าน 5667) 21 มี.ค. 55
ต้อนรับคณะครูศึกษาดูงานจากโรงเรียนบ้านธาตุน้อย สพป.อุบลราชนี เขต 1 (อ่าน 5636) 06 ม.ค. 55
ต้อนรับคณะดูงานโรงเรียนบ้านทุ่งเพียง-บ้านโคกใหญ่-บ้านโคกเทียม-บ้านสวนกล้วย วันที่ 13 ธันวาคม 2554 (อ่าน 6295) 17 ธ.ค. 54