ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ศึกษาดูงาน-ต้อนรับ
โรงเรียนบ้านคูบศึกษาดูงาน 24-25 กรกฎาคม 2563 เกาะช้าง (อ่าน 250) 26 ก.ค. 63
ทัศนศึกษาระดับชั้น ม.3 ประจำปี2563 วันที่ 26-28 กุมภาพันธ์ 2563 ภาคตะวันออก(จันทบุรี) (อ่าน 366) 28 ก.พ. 63
ทัศนศึกษาประจำปี 2563 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 (อ่าน 432) 22 ก.พ. 63
ทัศนศึกษาเด็กอยากจนพิเศษโรงเรียนบ้านคูบ (อ่าน 640) 09 มิ.ย. 62
ทัศนศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 2/2 โรงเรียนบ้านคูบ 4 มีนาคม 2560 (อ่าน 1332) 05 มี.ค. 60
ทัศนศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านคูบ 24 กุมภาพันธ์ 2560 (อ่าน 1467) 25 ก.พ. 60
ทัศนศึกษาศึกษาดูงานโรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ 15-19 ธันวาคม 2559 (อ่าน 2031) 20 ธ.ค. 58
คณะครูโรงเรียนบ้านคูบศึกษาดูงานแนะแนว ณ โรงเรียนบ้านโชคนาสาม 24 กันยายน 2558 (อ่าน 2037) 25 ก.ย. 58
ทัศนศึกษา ประเทศลาว (ลาวใต้) 5-6 มิถุนายน 2558 (อ่าน 1566) 21 ก.ค. 58
โรงเรียนบ้านแสงภา อ.นาแห้ว จ.เลย ศึกษาดูงาน สมศ.รอบ 3 (อ่าน 2346) 01 มิ.ย. 55
โรงเรียนบ้านละเอาะ ศึกษาดูงาน สมศ. (อ่าน 2225) 29 พ.ค. 55
ทัศนศึกษา นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 รุ่นที่ 19/2554 (อ่าน 2567) 21 มี.ค. 55
ต้อนรับคณะครูศึกษาดูงานจากโรงเรียนบ้านธาตุน้อย สพป.อุบลราชนี เขต 1 (อ่าน 2593) 06 ม.ค. 55
ต้อนรับคณะดูงานโรงเรียนบ้านทุ่งเพียง-บ้านโคกใหญ่-บ้านโคกเทียม-บ้านสวนกล้วย วันที่ 13 ธันวาคม 2554 (อ่าน 3241) 17 ธ.ค. 54