ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สัมพันธ์กับชุมชน
ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 วันที่ 4 ธันวาคม 2563 (อ่าน 134) 28 ม.ค. 64
โรงเรียนบ้านคูบประชุมผู้ปกครองนักเรียน 24-25 พฤษภาคม 2561 (อ่าน 4139) 25 พ.ค. 61
ผ้าป่าสามัคคี โรงเรียนบ้านคูบ (อ่าน 4996) 20 ธ.ค. 57
ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน (อ่าน 5352) 11 ส.ค. 56
มอบเงินค่าทำศพผู้ปกครองนักเรียนที่เสียชีวิต (อ่าน 5260) 19 ม.ค. 56
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูบ มอบของขวัญวันเด็ก 2556 (อ่าน 5141) 11 ม.ค. 56
กรรมการสถานศึกษา มอบอุปกรณ์กีฬาเพื่อสนับสนุนการแข่งขันกีฬาภายใน โรงเรียนบ้านคูบ ประจำปี 2555 (อ่าน 5152) 15 ธ.ค. 55
ประเพณีลอยกระทง โรงเรียนบ้านคูบร่วมกิจกรรมลอยกระทง ต.คูบ 17 พฤศจิกายน 2555 ณ หนองลุมภู (อ่าน 4754) 01 ธ.ค. 55
นายบรรลัง อัมภรัตน์ มอบทุนการศึกษา จำนวน 10 ทุน ( 10,000 บาท) (อ่าน 4446) 24 ส.ค. 55
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา พิจารณาทุน นายบรรลัง อัมรัตน์ (อ่าน 4287) 18 ส.ค. 55
ประชุมผ้ปกครอง อนุบาล - ป.3 25 กรกฎาคม 2555 (อ่าน 4261) 29 ก.ค. 55
มอบเกียรติบัตร กรรมการสถานศึกษา 26 กรกฎาคม 2555 (อ่าน 4820) 27 ก.ค. 55
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 6 กรกฏาคม 2555 (อ่าน 4368) 07 ก.ค. 55
ประชุมครูและกรรมการสถานศึกษา (อ่าน 4223) 30 มิ.ย. 55
คณะกรรมการสถานศึกษาต้อนรับคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้นโคกใหญ่ วันที่ 13 ธันวาคม 2554 ณ ห้องสังคม (อ่าน 5294) 17 ธ.ค. 54
คณะกรรมการสถานศึกษา เยี่ยมชมห้องเรียนคุภาพ (อ่าน 5576) 17 ธ.ค. 54