ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สรุปผลการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน ประจำปีการศึกษา โรงเรียนบ้านคูบ
สรุปเหรียญการแข่งขันมหกรรมความสามารถทางศิลปะหัตถกรรมวชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน 2561 (อ่าน 291) 28 ต.ค. 61
สรุปผลการแข่งขันทักษะวิชาการCEO น้ำเกลี้ยง โรงเรียนบ้านคูบ (อ่าน 4644) 09 ส.ค. 58
โรงเรียนบ้านคูบ สรุปผลการแข่งขันศิลปะหัตถกรรมนักเรียน ระดับประเทศ ณ อิมแพคเมืองทองธานี 17-19 กุมภาพั (อ่าน 1247) 22 ก.พ. 58
สรุปผลการแข่งขันศิลปะหัตถกรรมนักเรียน ที่ จ.สกลนคร ปี 2557 โรงเรียนบ้านคูบ (อ่าน 1534) 20 ธ.ค. 57
สรุปผลการแข่งขันทักษะวิชาการ โรงเรียนบ้านคูบ สพป.สรีสะเกษ เขต 1 ประจำปีการศึกษา 2557 (อ่าน 1990) 22 ต.ค. 57
สรุปผลการแข่งขันขันทักษะวิชาการโรงเรียนเครือข่ายสหวิทยาเขตอนุบาล จังหวัดศรีสะเกษ ปีการศึกษา 2556 (อ่าน 2254) 22 ม.ค. 57
สรุปผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2556 โรงเรียนบ้านคูบ (อ่าน 1979) 26 ธ.ค. 56
สรุปผลการแข่งขันทักษะวิชาการ CEO น้ำเกลีัยง 28-29 สิงหาคม 2556 ณ โรงเรียนบ้านเขิน (อ่าน 1325) 31 ส.ค. 56
สรุปผลการแข่งขันทักษะวิชการ สพป.ศรีสะเกษเขต 1 ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนบ้านคูบ (อ่าน 2462) 17 ต.ค. 55
สรุปผลการแข่งขันทักษะวิชการ สพป.ศรีสะเกษเขต 1ปีการศึกษา 2555 การศึกษาพิเศษ โรงเรียนบ้านคูบ (อ่าน 1140) 17 ต.ค. 55
สรุปผลการแข่งขันทักษะวิชการ สพป.ศรีสะเกษเขต 1ปีการศึกษา 2555 กลุ่มสาระพัฒนาผ้เรียน โรงเรียนบ้านคูบ (อ่าน 1080) 17 ต.ค. 55
สรุปผลการแข่งขันทักษะวิชการ สพป.ศรีสะเกษเขต 1ปีการศึกษา 2555 วิชาคอมพิวเตอร์ โรงเรียนบ้านคูบ (อ่าน 1070) 17 ต.ค. 55
สรุปผลการแข่งขันทักษะวิชการ สพป.ศรีสะเกษเขต 1ปีการศึกษา 2555 กลุ่มสาระพลศึกษาฯ โรงเรียนบ้านคูบ (อ่าน 1118) 17 ต.ค. 55
สรุปผลการแข่งขันทักษะวิชการ สพป.ศรีสะเกษเขต 1ปีการศึกษา 2555 กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯโรงเรียนบ้านคูบ (อ่าน 875) 17 ต.ค. 55
ผลการแข่งขันทักษะวิชการ สพป.ศรีสะเกษเขต 1ปีการศึกษา 2555 กลุ่มสาระการงานอาชีพ โรงเรียนบ้านคูบ (อ่าน 1048) 17 ต.ค. 55
ผลการแข่งขันทักษะวิชการ สพป.ศรีสะเกษเขต 1ปีการศึกษา 2555 กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ โรงเรียนบ้านคูบ (อ่าน 863) 17 ต.ค. 55
สรุปผลการแข่งขันทักษะวิชาการ สพป.ศรีสะเกษเขต 1 ปีการศึกษา 2555 กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ โรงเรียนบ้านคูบ (อ่าน 1032) 17 ต.ค. 55
ผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สพป.ศรีสะเกษเขต 1 ปีการศึกษา 2555 กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ โรงเรียนบ้านคูบ (อ่าน 1428) 03 ต.ค. 55
สรุปผลการแข่งขันทักษะวิชการ สพป.ศรีสะเกษเขต 1กลุ่มสาระศิลปะ ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนบ้านคูบ (อ่าน 2175) 23 ก.ย. 55
สรุปผลการแข่งขันทักษะวิชการ สพป.ศรีสะเกษเขต 1ปีการศึกษา 2555 กลุ่มสาระภาษาไทย โรงเรียนบ้านคูบ (อ่าน 1041) 22 ก.ย. 55