ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ร้าน B&K ศรีสะเกษและคุณณัฐวุฒิ พร้อมเพื่อน มอบเสื้อผ้าและขนม 5 ตุลาคม 2561 โรงเรียนบ้านคูบ (อ่าน 68) 06 ต.ค. 61
งานเกษียณครูจำเริญ อาษากิจ 28 กันยายน 2561 (อ่าน 105) 29 ก.ย. 61
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561 (อ่าน 176) 13 ส.ค. 61
โรงเรียนบ้านคูบรับการนิเทศการประกันคุณภาพภายในจาก สพป.ศรีสะเกษเขต 1 (อ่าน 137) 27 ก.ค. 61
กิจกรรมไหว้ครู 2561 โรงเรียนบ้านคูบ (อ่าน 348) 07 มิ.ย. 61
มุทิตาจิต ครูจำเริญ อาษากิจ โรงเรียนบ้านคูบ 30-31 มีนาคม 2561 เมืองปากเซ สปป.ลาว (อ่าน 406) 02 เม.ย. 61
ปัจฉิมนิเทศ ม.3 รุ่นที่ 25/2560 วันที่ 22 มีนาคม 2561 (อ่าน 504) 22 มี.ค. 61
ทัศนศึกษา ชั้น ม.3 โรงเรียนบ้านคูบ พ.ศ.2561 (อ่าน 653) 26 ก.พ. 61
สโมสรไลออนส์ศรีสะเกษ มอบผ้าห่ม โรงเรียนบ้านคูบ 20 กุมภาพันธ์ 2561 (อ่าน 415) 20 ก.พ. 61
อบรมโคงการการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุน 13 กุมภาพันธ์ 2561 (อ่าน 374) 13 ก.พ. 61
มอบทุ่นการศึกษา (อ่าน 268) 08 ก.พ. 61
การมอบนโยบายและการบริหารจัดการระบบอินเตอร์เน็ตของสถานศึกษา CEO น้ำเกลี้ยง 19 มค.2561 (อ่าน 420) 19 ม.ค. 61
ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.ศรีสะเกษเขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านคูบ 18 มกราคม 2561 (อ่าน 437) 18 ม.ค. 61
กิจกรรมวันครู 61 โรงเรียนบ้านคูบ (อ่าน 401) 17 ม.ค. 61
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2561 โรงเรียนบ้านคูบ 12 มกราคม 2561 (อ่าน 413) 12 ม.ค. 61
ประเมินครูเกียรติยศวันครู 2561 (อ่าน 345) 11 ม.ค. 61
กีฬาภายใน ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 25-28 ธันวาคม 2560 ณ โรงเรียนบ้านคูบ (อ่าน 501) 31 ธ.ค. 60
โรงเรียนบ้านคูบประชุมผู้ปกครอง 23 พฤศจิกายน 2560 (อ่าน 511) 23 พ.ย. 60
โรงเรียนบ้านคูบร่วมกับCEO น้ำเกลี้ยงร่วมศึกษาดูงานโรงเรียนปะทาย 16 พย.2560 (อ่าน 621) 18 พ.ย. 60
โรงเรียนบ้านคูบต้อนรับศน.มานิต สิทธิศร สปพ.ศก.เขต 4 26 กันยายน 2560 (อ่าน 522) 26 ก.ย. 60
กิจกรรมวันแม่ 2560 โรงเรียนบ้านคูบ (อ่าน 651) 11 ส.ค. 60
โรงเรียนบ้านคูบร่วมกับ อบต.คูบ จัดอบรม "คุณธรรมวินัยนักเรียนเยาวชนตำบลคูบ" 3-4 สิงหาคม 2560 (อ่าน 555) 03 ส.ค. 60
การอบรมแนะแนว สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 วันที่ 2-3 สิงหาคม 2560 ณ โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ (อ่าน 569) 02 ส.ค. 60
โรงเรียนบ้านคูบรับการประเมินโรงเรียนในฝัน 31 กรกฏาคม 2560 (อ่าน 451) 01 ส.ค. 60
โรงเรียนบ้านคูบร่วมกิจกรรมปลูกป่า โครงการประชารัฐร่วมใจภักดิ์ รักษ์พะยูง 28 กรกฏาคม 2560 (อ่าน 541) 28 ก.ค. 60
บทคัดย่อ ชื่อเรื่อง การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยการจัดกิจกรรมการเรียน (อ่าน 488) 16 ก.ค. 60
รณรงค์งดเหล้าเพื่อพ่อ 7กค 2560 (อ่าน 544) 08 ก.ค. 60
รณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2560 (อ่าน 594) 29 มิ.ย. 60
วันสุนทรภู่ 2560 โรงเรียนบ้านคูบ 26 มิถุนายน 2560 (อ่าน 613) 27 มิ.ย. 60
ประชุมสามัญประจำปี 2560 CEO น้ำเกลี้ยง 2 มิภุนายน 2560 ณ โรงแรมศรีพฤธาลัยสัมนาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏ (อ่าน 468) 03 มิ.ย. 60
กิจกรรมไหว้ครู 2560 โรงเรียนบ้านคูบ 1 มิถุนายน 2560 (อ่าน 686) 01 มิ.ย. 60
อบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนนำร่องการพัฒนาอัตลักษณ์ผู้เรียน เขตตรวจราชการที่ 13 วันที่ 26-27 พฤษภาคม25 (อ่าน 423) 29 พ.ค. 60
ประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 18 พฤษภาคม 2560 (อ่าน 473) 22 พ.ค. 60
ต้อนรับคุณครูคนใหม่ครูกนกวรรณ โคตรพันธ์ (อ่าน 574) 16 พ.ค. 60
หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี(พอ.สว)จังหวัดศรีสะเกษ 5 พฤษภาคม 2560 (อ่าน 576) 04 พ.ค. 60
กราบพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ ทัศนศึกษา 29-31 มีนาคม 2560 (อ่าน 550) 03 เม.ย. 60
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ โรงเรียนบ้านคูบ 17 มีนาคม 2560 (อ่าน 701) 17 มี.ค. 60
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี โรงเรียนบ้านคูบ 3 มีนาคม 2560http://www.bankoob.ac.th/news-detail_3678_2096 (อ่าน 678) 05 มี.ค. 60
ทัศนศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านคูบ 24 กุมภาพันธ์ 2560 (http://bankoob.ac.th/news-detail_311 (อ่าน 633) 25 ก.พ. 60
กิจกรรมกีฬาตำบลคูบ อบต.คูบ 15-18 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงเรียนบ้านคูบ (อ่าน 701) 20 ก.พ. 60