ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประเมินครูผู้ช่วย (อ่าน 64) 03 พ.ย. 63
คณะครู นักเรียน บ้านคูบ มีความรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้ร่วมกันต้อนรับ ท่าน รองผอ.อัมพร ทองงอก (อ่าน 68) 03 พ.ย. 63
งานเกษียณอายุราชการ CEO น้ำเกลี้ยง ณ โรงเรียนบ้านน้ำเกลี้ยง 16 กันยายน 2563 (อ่าน 176) 17 ก.ย. 63
อบงานแนะแนวทักษะชีวิต ณ โรงเรียนบ้านคูบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษเขต 1 (อ่าน 126) 17 ก.ย. 63
วารสารประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านคูบ ฉบับที่ 11/2563 (อ่าน 115) 03 ก.ย. 63
การประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 6/2563 (อ่าน 104) 31 ส.ค. 63
การประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 5/2563 (อ่าน 113) 31 ส.ค. 63
ผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 (อ่าน 91) 31 ส.ค. 63
ผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมกิจกรรมป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า COVID 19 (อ่าน 79) 31 ส.ค. 63
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคูบ เป็นตัวแทนมอบทุนการศึกษา จากสมาคมชาวศรีสะเกษ (อ่าน 57) 31 ส.ค. 63
ผู้อำนวยการโรงเรียนเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านคูบ ครั้งที่ 1/2563 ณ (อ่าน 61) 31 ส.ค. 63
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคูบ ได้ให้ความรู้กับนักเรียนที่หน้าเสาธงโรงเรียนบ้านคูบ เรื่องการต่อต้านการทุ (อ่าน 61) 31 ส.ค. 63
ผู็อำนวยการ ต้อนรับข้าราชการครูย้าย (อ่าน 58) 31 ส.ค. 63
วารสารประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านคูบ ฉบับที่ 10/2563 (อ่าน 90) 25 ส.ค. 63
วารสารประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านคูบ ฉบับที่ 9/2563 (อ่าน 93) 25 ส.ค. 63
วารสารประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านคูบ ฉบับที่ 8/2563 (อ่าน 90) 25 ส.ค. 63
วารสารประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านคูบ ฉบับที่ 7/2563 (อ่าน 100) 18 ส.ค. 63
วารสารประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านคูบ ฉบับที่ 6/2563 (อ่าน 85) 18 ส.ค. 63
วารสารประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านคูบ ฉบับที่ 5/2563 (อ่าน 75) 18 ส.ค. 63
วารสารประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านคูบ ฉบับที่ 4/2563 (อ่าน 74) 18 ส.ค. 63
วารสารประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านคูบ ฉบับที่ 3/2563 (อ่าน 71) 18 ส.ค. 63
วารสารประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านคูบ ฉบับที่ 2/2563 (อ่าน 56) 18 ส.ค. 63
วารสารประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านคูบ ฉบับที่ 1/2563 (อ่าน 54) 18 ส.ค. 63
ไหว้ครู 2563 โรงเรียนบ้านคูบ 30 กรกฎาคม 2563 (อ่าน 245) 30 ก.ค. 63
ประชุมสามัญใหญ่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา CEO น้ำเกลี้ยง ประจำปี 2563 (อ่าน 147) 26 ก.ค. 63
ส่งครูกชนันท์ สิมณีและครูกมลลักษณ์ บุญรินทร์ ย้าย 12 มีนาคม 2563 (อ่าน 265) 19 มี.ค. 63
ปัจฉิมนิเทศนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่3/2562 รุ่ที่ 27 "ทองอุไร" (อ่าน 245) 18 มี.ค. 63
ทัศนศึกษาเด็กอยากจนพิเศษโรงเรียนบ้านคูบ พิพิธภัณฑ์สิรินธร จังหวัดกาฬสินธุ์ 5 ก.พ.2563 (อ่าน 561) 06 ก.พ. 63
กิจกรรมวันเด็ก 9 มกราคม 2563 (อ่าน 363) 15 ม.ค. 63
กีฬาภายในโรงเรียนบ้านคูบ ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 24-26 ธันวาคม 2562 (อ่าน 685) 26 ธ.ค. 62
สอบธรรมสนามหลวง(แผนกธรรมศึกษา)ประจำปี 2562 สนามสอบโรงเรียนบ้านคูบ 29 พ.ย.2562 (อ่าน 409) 29 พ.ย. 62
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนบ้านคูบ ภาคเรียน ที่ 2/2562 (อ่าน 466) 27 พ.ย. 62
พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมเนื่องในวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2562 ณ โรงเรียนบ้านคูบ (อ่าน 426) 23 ต.ค. 62
พิธีอัญเชิญพระพุทธรูปและพระบรมรูป ร.5 ขึ้นประดิษฐาน โรงเรียนบ้านคูบ 22 สิงหาคม 2562 (อ่าน 679) 22 ส.ค. 62
พิธีเดินสวนสนาม คล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือไทย โรงเรียนบ้านคูบ (อ่าน 493) 17 ก.ค. 62
สานฝันทักษะชีวิต โรงเรียนบ้านคูบ (อ่าน 602) 09 มิ.ย. 62
ไหว้ครู 2562 โรงเรียนบ้านคูบ 6 มิถุนายน 2562 (อ่าน 641) 09 มิ.ย. 62
ปัจฉิมนิเทศ รุ่น 26 โรงเรียนบ้านคูบ (อ่าน 703) 20 มี.ค. 62
โรงเรียนบ้านคูบเดินรณรงค์การเลือกตั้ง 24 มีนาคม 2562 (อ่าน 680) 07 มี.ค. 62
เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญและสามัญรุ่นใหญ่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ค่ายลูกเสือสิงห์ดำ (อ่าน 1233) 19 ก.พ. 62