ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
การมอบนโยบายและการบริหารจัดการระบบอินเตอร์เน็ตของสถานศึกษา CEO น้ำเกลี้ยง 19 มค.2561 (อ่าน 11) 19 ม.ค. 61
ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.ศรีสะเกษเขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านคูบ 18 มกราคม 2561 (อ่าน 46) 18 ม.ค. 61
กิจกรรมวันครู 61 โรงเรียนบ้านคูบ (อ่าน 24) 17 ม.ค. 61
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2561 โรงเรียนบ้านคูบ 12 มกราคม 2561 (อ่าน 77) 12 ม.ค. 61
ประเมินครูเกียรติยศวันครู 2561 (อ่าน 52) 11 ม.ค. 61
กีฬาภายใน ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 25-28 ธันวาคม 2560 ณ โรงเรียนบ้านคูบ (อ่าน 125) 31 ธ.ค. 60
โรงเรียนบ้านคูบประชุมผู้ปกครอง 23 พฤศจิกายน 2560 (อ่าน 108) 23 พ.ย. 60
โรงเรียนบ้านคูบร่วมกับCEO น้ำเกลี้ยงร่วมศึกษาดูงานโรงเรียนปะทาย 16 พย.2560 (อ่าน 179) 18 พ.ย. 60
โรงเรียนบ้านคูบต้อนรับศน.มานิต สิทธิศร สปพ.ศก.เขต 4 26 กันยายน 2560 (อ่าน 138) 26 ก.ย. 60
กิจกรรมวันแม่ 2560 โรงเรียนบ้านคูบ (อ่าน 290) 11 ส.ค. 60
โรงเรียนบ้านคูบร่วมกับ อบต.คูบ จัดอบรม "คุณธรรมวินัยนักเรียนเยาวชนตำบลคูบ" 3-4 สิงหาคม 2560 (อ่าน 195) 03 ส.ค. 60
การอบรมแนะแนว สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 วันที่ 2-3 สิงหาคม 2560 ณ โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ (อ่าน 169) 02 ส.ค. 60
โรงเรียนบ้านคูบรับการประเมินโรงเรียนในฝัน 31 กรกฏาคม 2560 (อ่าน 131) 01 ส.ค. 60
โรงเรียนบ้านคูบร่วมกิจกรรมปลูกป่า โครงการประชารัฐร่วมใจภักดิ์ รักษ์พะยูง 28 กรกฏาคม 2560 (อ่าน 216) 28 ก.ค. 60
บทคัดย่อ ชื่อเรื่อง การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยการจัดกิจกรรมการเรียน (อ่าน 156) 16 ก.ค. 60
รณรงค์งดเหล้าเพื่อพ่อ 7กค 2560 (อ่าน 174) 08 ก.ค. 60
รณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2560 (อ่าน 216) 29 มิ.ย. 60
วันสุนทรภู่ 2560 โรงเรียนบ้านคูบ 26 มิถุนายน 2560 (อ่าน 294) 27 มิ.ย. 60
ประชุมสามัญประจำปี 2560 CEO น้ำเกลี้ยง 2 มิภุนายน 2560 ณ โรงแรมศรีพฤธาลัยสัมนาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏ (อ่าน 190) 03 มิ.ย. 60
กิจกรรมไหว้ครู 2560 โรงเรียนบ้านคูบ 1 มิถุนายน 2560 (อ่าน 345) 01 มิ.ย. 60
อบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนนำร่องการพัฒนาอัตลักษณ์ผู้เรียน เขตตรวจราชการที่ 13 วันที่ 26-27 พฤษภาคม25 (อ่าน 157) 29 พ.ค. 60
ประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 18 พฤษภาคม 2560 (อ่าน 194) 22 พ.ค. 60
ต้อนรับคุณครูคนใหม่ครูกนกวรรณ โคตรพันธ์ (อ่าน 179) 16 พ.ค. 60
หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี(พอ.สว)จังหวัดศรีสะเกษ 5 พฤษภาคม 2560 (อ่าน 213) 04 พ.ค. 60
กราบพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ ทัศนศึกษา 29-31 มีนาคม 2560 (อ่าน 227) 03 เม.ย. 60
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ โรงเรียนบ้านคูบ 17 มีนาคม 2560 (อ่าน 339) 17 มี.ค. 60
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี โรงเรียนบ้านคูบ 3 มีนาคม 2560http://www.bankoob.ac.th/news-detail_3678_2096 (อ่าน 303) 05 มี.ค. 60
ทัศนศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านคูบ 24 กุมภาพันธ์ 2560 (http://bankoob.ac.th/news-detail_311 (อ่าน 310) 25 ก.พ. 60
กิจกรรมกีฬาตำบลคูบ อบต.คูบ 15-18 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงเรียนบ้านคูบ (อ่าน 305) 20 ก.พ. 60
กิจกรรมวันมาฆบูชา 10 กุมภาพันธ์ 2560 (อ่าน 276) 12 ก.พ. 60
กิจกรรมวันครู 2560 CEO น้ำเกลี้ยง (อ่าน 337) 18 ม.ค. 60
กิจกรรมวันเด็ก 2560 (อ่าน 247) 13 ม.ค. 60
โรงเรียนบ้านคูบรับมอบโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียนจากมูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบท (อ่าน 349) 17 ธ.ค. 59
รวมพลังทำความภักดี โรงเรียนบ้านคูบ (อ่าน 439) 22 พ.ย. 59
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2559 (อ่าน 301) 18 พ.ย. 59
ครูนันทัชพร พวงพุฒ ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่โรงเรียนบ้านโพนดวน 26 สิงหาคม 2559 (อ่าน 483) 27 ส.ค. 59
การประเมินระบบประกันภายใน โรงเรียนบ้านคูบ 24 สิงหาคม 2559 (อ่าน 431) 24 ส.ค. 59
กิจกรรมวันแม่แห่ชาติ 11 สิงหาคม 2559 โรงเรียนบ้านคูบ (อ่าน 463) 12 ส.ค. 59
อบรมปฏิบัติการพัฒนาครูแนะแนว โรงเรียนขยายโอกาส สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 9-10 สิงหาคม 2559 (อ่าน 507) 09 ส.ค. 59
โรงเรียนบ้านคูบร่วมกับ อบต.คูบและองค์กรทุกภาพส่วน (อ่าน 375) 04 ส.ค. 59