ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กิจกรรมคณะกรรมการสถานศึกษา
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
  นายบุญจันทร์  มะโน ประธานกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านคูบ และนายธวัชชัย  สุภาพ เลขานุการ คณะกรรมการสถานศึกษา ได้จัดประชุมเพื่อกำหนดนโยบายและกำหนดทิศทางในการบริหารการจัดการศึกษา ของโรงเรียนบ้านคูบ ณ ห้องประชุมเล็ก วันที่ 6 สิงหาคม 2557
โพสเมื่อ : 06 ส.ค. 2557,00:00   อ่าน 4764 ครั้ง