ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ห้องเรียน ช่วงชั้นที่ 2
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2

ครูประจำชั้น นางสุธีนุช  เพ็ชรรัตน์

 

 

เด็กชายปวริศร์ บุญรัตน์
เด็กชายสุริยา สิงห์ซอม
เด็กชายเสกสันต์ ทองทิพย์
เด็กชายวัชระ สิงห์ซอม
เด็กชายธีระชาติ สิงห์ซอม
เด็กชายมุ่งเจริญ บุญรัตน์
เด็กชายประภัศร สิงห์ซอม
เด็กชายเพชรตะวัน สิงห์ซอม
เด็กชายภานุวัฒน์ สิงห์ซอม
เด็กหญิงวิจิตรา บุญรัตน์
โพสเมื่อ : 22 มิ.ย. 2556,00:00   อ่าน 1803 ครั้ง