ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ห้องเรียน ช่วงชั้นที่ 2
ห้องเรียนของเรา ประถมศึกษาปีที่ 5/2

ห้องเรียนของเรา ป.5/2 นางอุไร  พวงพลอย

ครูประจำชั้น นายกฤตวิทย์ มีบุญ
เด็กหญิงกัญญารัตน์ สิงห์ซอม
เด็กชายกำพล สิงห์ซอม
ครู......จ้างก็ไม่เห็นผม
เด็กชายอัครพล พิมพ์สอน
เด็กชายจิรายุ ตุเอี้ยง
เด็กชายเกียรติศักดิ์ สิงห์ซอม
เด็กชายวัชรินทร์ ลุนศรี
เด็กชายทศพร สีทน
เด็กชายวันวิษา ขันชัย
หนูยังไม่ถ่ายภาพ...หนูอายบ่าวดอม
เด็กชายยศนัย จันทบุตร
เด็กชายเริงศักดิ์ สิงห์ซอม
เด็กหญิงนิตยา เซ่นรัมย์
เด็กหญิงจิตรดา ปุณประวัติ
เด็กชายสุริยะ ศิรินัย
เด็กหญิงสายสมร ศิริญาณ
เด็กหญิงเจนจิรา นารี
เด็กหญิงเพนกวิน อัมภรัตน์
พวกเราขอหล่อๆ
โพสเมื่อ : 13 มิ.ย. 2555,00:00   อ่าน 2026 ครั้ง