ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ห้องเรียน ช่วงชั้นที่ 1
ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1
ครูประจำชั้น  นางกมลักษณ์  บุญรินทร์
ครูประจำชั้น นางกมลลักษณ์ บุญรินทร์
ครูประจำชั้น
เก็บเงินได้ 100 บาท
เก็บเงินได้ 100 บาท
เด็กชายพงษ์พิพัฒน์ สายธนู
เด็กชายพงษ์เทพ บุญรัตน์
เด็กชายชุมพล ทองจันทร์
เด็กชายภูริภัทร อาสหาว
เด็กชายเกรียงไกร ศรีเพชร
เด็กชายจักรภัทร ลีมงคุณ
เด็กชายอภิลาภ สว่างพฤกษ์
เด็กชายภูริทัต ลุนศรี
เด็กชายยศธนาโชติ พิบูลพงษ์
เด็กหญิงสุชานาฏ กลิ่นเงิน
เด็กชายฐากูร ป้องศรี
เด็กชายจิรวัฒน์ สาริมี
เด็กหญิงพรชิตา ดวงวงษา
เด็กหญิงสุปรียา สิงห์ซอม
เด็กหญิงพัชรา บุญรัตน์
เด็กหญิงสุธารินี ตรีกุล
เด็กหญิงพรสรวง บุญรัตน์
เด็กหญิงนิตยา สิงห์ซอม
เด็กหญิงจันทกานต์ เลิศผล
เด็กหญิงเกศรินทร์ คูหา
เด็กหญิงเกตน์สิรี ภาคี
เด็กหญิงอรนิดา เหลียวสูง
เด็กหญิงปิยมาภรณ์ สิงห์ซอม
เด็กหญิงธิดารัตน์ โทวงศ์
โพสเมื่อ : 12 มิ.ย. 2555,00:00   อ่าน 2008 ครั้ง