ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
งานแนะแนวและมุมนักเรียน
แนะแนวการศึกษา รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน เข้ารับราชการเป็นทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาฯ
    นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ม.1-3 โรงเรียนบ้านคูบ รับการแนะแนวจากพลวิไลรักษ์  พวงเงิน หน่ายทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ฯ ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯสยามมกุฎราชกุมาร วันที่ 19  สิงหาคม  2557
โพสเมื่อ : 21 ส.ค. 2557,00:00   อ่าน 6960 ครั้ง