ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
การรับ-ส่งบุคลากร
ส่งครูกชนันท์ สิมณีและครูกมลลักษณ์ บุญรินทร์ ย้าย 12 มีนาคม 2563
คณะครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา แสดงความยินดีกับครูกชนันท์  สิมณี และครูกมลลักษณ์  บุญรินทร์ ย้ายกับภูมิลำเนา  โรงเรียน้านหนองกก และโรงเรียนบ้านดูนสิม อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ในวันที่ 12 มีนาคม 2563
โพสเมื่อ : 19 มี.ค. 2563,10:21   อ่าน 3297 ครั้ง