ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
มุมกีฬา
กีฬานักเรียนส่งเสริมสุขภาพ ตำบลคูบ 22 กรกฏาคม 2557
       องค์การบริหารส่วนตำบลคูบ อำเภอน้ำเกลี้ยง  จังหวัดศรีสะเกษ จัดการแข่งขันกีฬานักเรียนประจำตำบลคูบ ในวันที่ 22  กรกฏาคม 2557  ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านคูบ  มีนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองแวง โรงเรียนบ้านสะพุง โรงเรียนบ้านสะเต็ง และโรงเรียนบ้านคูบ เข้าร่วมแข่งขัน มีกีฬาหลายประเภท เช่น ฟุตบอล  วอลเลย์บอล ตะกร้อ  เปตอง  ฟุตซอล และกรีฑา  นายสุนันท์  วันดีรัตน์ นายก องค์การบริหารส่วนตำบลคูบ เป็นประธานในพิธี และนายดวง   สายธนู รองนายยกองค์การบริหารส่วนตำบลคูบ เป็นประธานจัดการแข่งขัน โดยมีคณะครูในโรงเรียนตำบลคูบเป็นคณะดำเนินการแข่งขัน
ประธานนักเรียนบ้านคูบ
พิธิกร
นักฟุตบอลใหญ่
พระเอกของเรา
อย่าหลบ
รอเล่นเปตอง
ยิงลูกโทษ
ครูคะขอภาพ
รอนักกีฬา
เลขออก 69
ประตูมือเอก
กรีฑา
ฝึกสอน-ไม่ได้ซ้อม
นายสมหวัง อัมภรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแวง
โพสเมื่อ : 23 ก.ค. 2557,08:21   อ่าน 1801 ครั้ง