ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปัจฉิมนิเทศ
ปัจฉิมนิเทศ ม.3 (รุ่นที่ 21 พลังใจ)มอบประกาศนียบัตรและวุฒิบัตรบัญฑิตน้อย 20 มีนาคม 2557
                               โรงเรียนบ้านคูบจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศและมอบประกาศนียบ้ตร นักเรียน ม.3 รุ่นที่ 21 " พลังใจ"   วันที่ 20 มีนาคม  2557
โพสเมื่อ : 22 มี.ค. 2557,00:00   อ่าน 4989 ครั้ง