ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปัจฉิมนิเทศ
ปัจฉิมนิเทศนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่3/2562 รุ่ที่ 27 "ทองอุไร"
โรงเรียนบ้านคูบ ปัจฉิมนิเทศนักเรียนอนุบาล(บัณฑิตน้อย)และนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 รุ่นที่ 27 "ทองอุไร" ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 13 มีนาคม 2563 โดยมีท่านประไพ  ไกรษี ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา นายสุนันต์  วันดีรัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูบ นายสำเริง  สำนักนิตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคูบ คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 ร่วมกิจกรรม
โพสเมื่อ : 18 มี.ค. 2563,14:00   อ่าน 3365 ครั้ง