ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กิจกรรมวิชาการงานอาชีพฯ
การสานข้อง โรงเรียนบ้านคูบ
การสานข้องใส่ปลา  โรงเรียนบ้านคูบ โดยนายพงษ์สิน  แก้วแดง ครูชำนาญการพิเศษ เป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น และชุมชนบ้านคูบ นักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ได้รับการสนับสนุนจากท่านธวัชชัย  สุภาพ  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคูบ
โพสเมื่อ : 06 ธ.ค. 2557,00:00   อ่าน 6186 ครั้ง