ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กิจกรรมอนุบาล
สรุปผลการแข่งขันทักษะวิชาการ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ปี 2555 ระดับอนุบาล โรงเรียนบ้านคูบ
       สรุปผลการแข่งขันทักษะวิชาการ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ปี 2555  ระดับอนุบาล  โรงเรียนบ้านคูบ
                                          จำนวน  3  เหรียญทอง
                    ครูผู้ฝึกสอน และควบคุม
                                1. นางปาลิดา  ขันชัย       หัวหน้า
                                2.นางสาววิไลวรรณ  ชิตชม
                                3.นางสาวนันทัชพร  พวงพุฒ
ทอง การเล่านิทานประกอบสื่อ (เดี่ยว) ปฐมวัย เด็กหญิงภัทรธิดา บุญรัตน์ นางสาวนันทัชพร พวงพุฒ นางพรพิมล ศรีโสภา 0.00  
ทอง การปั้นดินน้ำมัน (ทีม 3 คน) ปฐมวัย เด็กชายพิภูษณะ ประจญ นางปาลิดา ขันชัย 0.00  
      เด็กชายกิตติคมน์ ศรีด้วง นางสาววิไลวรรณ ชิดชม 0.00  
      เด็กชายดรัณภพ วงศ์ดาว นางปาลิดา ขันชัย 0.00  
ทอง การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ ภาพ (ทีม 3 คน) ปฐมวัย เด็กชายศุภสิน สิงห์ซอม นางปาลิดา ขันชัย 0.00  
      เด็กหญิงอุไรวรรณ บุญพยัคฆ์ นางสาววิไลวรรณ ชิดชม 0.00  
โพสเมื่อ : 17 ต.ค. 2555,14:18   อ่าน 5442 ครั้ง