ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีและกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์
เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญและสามัญรุ่นใหญ่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ค่ายลูกเสือสบายดี
โรงเรียนบ้านคูบนำลูกเสือ-เนตรนารีสามัญและสามัญรุ่นใหญ่ เข้าค่ายพักแรม ณ ค่ายลูกเสือสบายดี วันที่ 13-14 กุมภาพันธ์  2563 จำนวนลูกเสือ 176 คน ผู้บังคับบัญชา 12 คน
โพสเมื่อ : 17 ก.พ. 2563,19:39   อ่าน 3499 ครั้ง