ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีและกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์
เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญและสามัญรุ่นใหญ่ ค่ายลูกเสือสบายดี 9-10กุมภาพันธ์ 2561
โรงเรียนบ้านคูบ นำลูกเสือ-เนตรนารีสามัญและสามัญรุ่นใหญ่จำนวน 162 คนผู้บังคับบัญชาจำนวน 16 คน เข้าค่ายพักแรม ณ ค่ายลูกเสือสบายดี ต.ภูเงิน อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2561  
โพสเมื่อ : 11 ก.พ. 2561,20:36   อ่าน 4596 ครั้ง