ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีและกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์
เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสามัญและสามัญรุ่นใหญ่ โรงเรียนบ้านคูบและบ้านหนองแวง 11-12กพ.2559
โรงเรียนบ้านคูบร่วมกับโรงเรียนบ้านหนองแวง จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารีสามัญและสามัญรุ่นใหญ่ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวทรัพย์ห้วยแซง อ.กันทรารมย์  จ.ศรีสะเกษ
สรุปงาน
โพสเมื่อ : 13 ก.พ. 2559,00:00   อ่าน 2047 ครั้ง