ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กิจกรรมภาษาไทย
ประเมินครูเกียรติยศ CEO น้ำเกลี้ยง ปี 2556 วันครู 16 มกราคม 2557
                         การประเมินครูเกียรติยศ  CEO น้ำเกลี้ยง  สาขาภาษาไทย โรงเรียนบ้านคูบมีครูเข้ารับการประเมิน 2 ท่าน คือ นางธิดาพรรณ  แก้วแดงและนางอิศยาภรณ์ สายธนู    โดยมีผู้บริหาร 2 ท่านเป็นผู้ประเมินคือ นายประยูรณ์  นามวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้วระรมย์และนายพรศักดิ์  อุ่นใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองพะแนง
โพสเมื่อ : 27 ธ.ค. 2556,00:00   อ่าน 5247 ครั้ง