ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กิจกรรมภาษาไทย
กิจกรรมวันสุนทรภู่ วันต้านยาเสพติด และวันภาษาไทย โรงเรียนบ้านคูบ 24 มิถุนายน 2559

โรงเรียนบ้านคูบ จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ วันต้านยาเสพติดและวันภาษาไทย ขึ้นในวันที่ 24 มิถุนายน 2559 ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านคูบ ประธานในพิธีเปิดนายประไพ  ไกรษี  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา

โพสเมื่อ : 24 มิ.ย. 2559,00:00   อ่าน 6213 ครั้ง