ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
มุมเกษตร
เกษตรเพื่ออาหารกลางวัน 2557 (การปลูกมะเขือ)

               โรงเรียนบ้านคูบ อำเภอน้ำเกลี้ยง  จังหวัดศรีสะเกษ สพป.ศรีสะเกษเขต 1 ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (เกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ปีการศึกษา 2557 (ปลูกมะเขือ) โดยท่านรองชัชพงษ์  คำเพราะและนักเรียนชั้น ม.1-3  เตรียมพื้นที่และปลูกมะเขือ  

ใคร
อาย..คะ
โพสเมื่อ : 04 ก.ค. 2557,14:00   อ่าน 5143 ครั้ง