ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กิจกรรมวิชาสังคม ศาสนาและวัฒนธรรม - วันสำคัญ - ธรรมะ
ทำบุญวันพระ โรงเรียนบ้านคูบ
โครงการทำบุญทุกวันพระ ของโรงเรียนบ้านคูบ วันพระนี้เป็นหน้าที่ของชั้นป.5 และป.6 วัดบ้านคูบ ชั้น ป.6 โดยครูธิดาพรรณ  แก้วแดง ครูอนันต์ ศรีโสภา ครูสุธีนุช  เพ็ชรรัตน์ และครูพงษ์สิน   แก้วแดง วัดบ้านโนนชมพู ครูนเรศ  สีละมัย และครูวิไลวรรณ  ชิดชม พร้อมนักเรียนร่วมถวายภัตตาหารเพล ทั้ง 2 วัด
โพสเมื่อ : 27 มิ.ย. 2559,12:55   อ่าน 1635 ครั้ง