ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กิจกรรมศิลปะ
งานศิลป์ถิ่นนครคูบ กิจกรรมการแข่งขันมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน
โรงเรียนบ้านคูบร่วมแข่งขันกิจกรรมมหกรรมความสามารถศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียนประจำปีการศึกาษ 2561  โดยกลุ่มงานศิลป์ถิ่นนครคูบเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปะ(ทัศนศิลป์)ดังนี้
ระดับมัธยมศึกษา(ม.1-3)
1.การวาดภาพลายเส้น ได้เหรียญทองอันดับที่ 1
       โดยเด็กชายสุริยา  สิงห์ซอม
2.การวาดภาพไทยสีเอกรงค์ ได้เหรียญทองอันดับที่ 1
      โดยเด็กหญิงจุฑามาศ  จงเทพ
3.การวาดภาพจิตรกรรมไทย ได้เหรียญทองอันดับที่ 1
      โดยเด็กชายฉัตรชัย  สิงห์ซอม
4.การวาดภาพระบายสี ได้เหรียญทองอันดับที่ 3
       โดยเด็กหญิงสุทธิดา  บุญรัตน์
5.ประติมากรรมลอยตัว ได้เหรียญทองอันดับที่ 5
ระดับประถมศึกษา
1.การวาดภาพระบายสี  ได้เหรียญทอง อันดับที่ 40
      โดยเด็กชายจิรพงศ์  สิงห์ซอม 
2.ประติมากรรมนูนต่ำ ได้เหรียญทองอันดับที่ 41
3.ประติมากรรมนูนสูง ได้เหรียญทองอันดับที่ 38


 

การวาดภาพลานเส้น เด็กชายสุริยา สิงห์ซอม
การวาดภาพไทยสีเอกรงค์ เด็กหญิงจุฑามาศ จงเทพ
การวาดภาพจิตรกรรมไทยประเพณี เด็กชายฉัตรชัย สิงห์ซอม
การวา่ดภาพระบายสี เด็กหญิงสุทธิดา บุญรัตน์
โพสเมื่อ : 28 ต.ค. 2561,00:00   อ่าน 6502 ครั้ง