ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ศึกษาดูงาน-ต้อนรับ
ทัศนศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านคูบ 24 กุมภาพันธ์ 2560
  โรงเรียนบ้านคูบ ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 3 เดินทางไปทัศนศึกษา อุทยานผาแต้ม  วัดถ้ำคูหาสวรรค์ โขงเจียม วัดภูพร้าว ด่านช่องแม็ก พัทยาน้อย แก่งสะพือ ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560  รถออกเวลา  03.00 น  คณะครูมัธยมทุกคนร่วมเิดนทาง
โพสเมื่อ : 25 ก.พ. 2560,11:00   อ่าน 1359 ครั้ง