ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สรุปผลการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน ประจำปีการศึกษา โรงเรียนบ้านคูบ
สรุปผลการแข่งขันศิลปะหัตถกรรมนักเรียน ที่ จ.สกลนคร ปี 2557 โรงเรียนบ้านคูบ
โรงเรียนบ้านคูบ นำโดยท่านธวัชัย  สุภาพ ผู้อำนวยการโรงเรียน ท่านรองชัชพงษ์  คำเพราะ และคณะครู นักการ นักเรียน ร่วมกิจกรรมแข่งขันศิลปะหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะว้นออกเฉียงเหนือ ครังที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ณ จังหวัดสกลนคร ระหว่างวันที่ 11-13  ธันวาคม  2557  โรงเรียนมีกิจกรรมเข้าร่วม 10 กิจกรรมผลการแข่งขันดังนี้
     1.แข่งขันสร้างภาพปะติด  ระดับ ม.1-3       ผลการแข่งขัน   เหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ 2 (ตัวแทน)
     2.แข่งขันวาดภาพลายเส้น ระดับ ม.1-3      ผลการแข่งขัน   เหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ 1 (ตัวแทน)
     3.การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.1-3 เหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ 1(ตัวแทน)
     4.การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ระดับ ม.1-3  เหรียญทองอันดับ  7
     5.การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ระดับ ม.1-3  เหรียญทองอันดับ  13
     6.การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ระดับ ม.1-3  เหรียญทองอันดับ 4
     7.การแข่งขันจักสานไม้ไผ่   ระดับ ม.1-3  เหรียญทองอันดับ  10
     8.การแข่งขันโครงงานอาชีพ ระดับ ม.1-3  เหรียญทองอันดับ  20
     9.การแข่งขันวเขียนภาพไทยประเพณี  ระดับ ม.1-3  เหรียญทองอันดับ  7
    10.การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ระดับ ม.1-3  เหรียญทองอันดับ  27
จักสานไม้ไผ่ ทอง 10
โครงงานอาชีพ ทอง 20
ประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติ ทอง 4
โพสเมื่อ : 20 ธ.ค. 2557,00:00   อ่าน 5416 ครั้ง