ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
งานวิชาการ
เปิดบ้านวิชาการโรงเรียนบ้านคูบ 23 มีนาคม 2564
โรงเรียนบ้านคูบเปิดบ้านวิชาการ ศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์และงานอาชีพ ในวันที่ 23 มีนาคม 2564 โดยท่านภานุวัตน์ ศรเพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษเขต 1 ประธานในพิธี ผู้บริหารสถาศึกษาใน CEO น้ำเกลี้ยง ผู้ปกครอง ร่วมพิธีเปิด
โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 2564,16:31   อ่าน 78 ครั้ง