ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
เดินทางไกลลูกเสือ- เนตรนารีสามัญและสามัญรุ่นใหญ่ 25 กุมภาพันธ์ 2564
กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือ-เนตรนารีสามัญและสามัญรุ่นใหญ่ โรงเรียนบ้านคูบ ได้จัดกิจกรรมตามหลักสูตรกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพื่อให้นักเรียนฝึกความอดทน สามัคคีในหมู่ลูกเสือ 
โพสเมื่อ : 26 ก.พ. 2564,11:18   อ่าน 138 ครั้ง