ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
การมอบนโยบายและการบริหารจัดการระบบอินเตอร์เน็ตของสถานศึกษา CEO น้ำเกลี้ยง 19 มค.2561
         การมอบนโยบายผ่านวีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ การบริหารจัดการระบบอินเตอร์เน็ตของสถานศึกษา   ผู้บริหารและครูผู้รับผิดชอบของโรงเรียน CEO น้ำเกลี้ยงในวันที่ 19 มกราคม 2561 ณ โรงเรียนบ้านคูบ นายสมหวัง  อัมภรัตน์ ประธานกลุ่ม CEO น้ำเกลี้ยงเป็นประธาน 
โพสเมื่อ : 19 ม.ค. 2561,21:36   อ่าน 166 ครั้ง