ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ไหว้ครู 2563 โรงเรียนบ้านคูบ 30 กรกฎาคม 2563 (อ่าน 106) 30 ก.ค. 63
ประชุมสามัญใหญ่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา CEO น้ำเกลี้ยง ประจำปี 2563 (อ่าน 47) 26 ก.ค. 63
ส่งครูกชนันท์ สิมณีและครูกมลลักษณ์ บุญรินทร์ ย้าย 12 มีนาคม 2563 (อ่าน 206) 19 มี.ค. 63
ปัจฉิมนิเทศนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่3/2562 รุ่ที่ 27 "ทองอุไร" (อ่าน 179) 18 มี.ค. 63
ทัศนศึกษาเด็กอยากจนพิเศษโรงเรียนบ้านคูบ พิพิธภัณฑ์สิรินธร จังหวัดกาฬสินธุ์ 5 ก.พ.2563 (อ่าน 494) 06 ก.พ. 63
กิจกรรมวันเด็ก 9 มกราคม 2563 (อ่าน 312) 15 ม.ค. 63
กีฬาภายในโรงเรียนบ้านคูบ ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 24-26 ธันวาคม 2562 (อ่าน 594) 26 ธ.ค. 62
สอบธรรมสนามหลวง(แผนกธรรมศึกษา)ประจำปี 2562 สนามสอบโรงเรียนบ้านคูบ 29 พ.ย.2562 (อ่าน 349) 29 พ.ย. 62
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนบ้านคูบ ภาคเรียน ที่ 2/2562 (อ่าน 405) 27 พ.ย. 62
พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมเนื่องในวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2562 ณ โรงเรียนบ้านคูบ (อ่าน 355) 23 ต.ค. 62
พิธีอัญเชิญพระพุทธรูปและพระบรมรูป ร.5 ขึ้นประดิษฐาน โรงเรียนบ้านคูบ 22 สิงหาคม 2562 (อ่าน 608) 22 ส.ค. 62
พิธีเดินสวนสนาม คล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือไทย โรงเรียนบ้านคูบ (อ่าน 441) 17 ก.ค. 62
สานฝันทักษะชีวิต โรงเรียนบ้านคูบ (อ่าน 531) 09 มิ.ย. 62
ไหว้ครู 2562 โรงเรียนบ้านคูบ 6 มิถุนายน 2562 (อ่าน 575) 09 มิ.ย. 62
ปัจฉิมนิเทศ รุ่น 26 โรงเรียนบ้านคูบ (อ่าน 657) 20 มี.ค. 62
โรงเรียนบ้านคูบเดินรณรงค์การเลือกตั้ง 24 มีนาคม 2562 (อ่าน 617) 07 มี.ค. 62
เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญและสามัญรุ่นใหญ่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ค่ายลูกเสือสิงห์ดำ (อ่าน 1155) 19 ก.พ. 62
พิธีมอบเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ 2562 (อ่าน 635) 14 ก.พ. 62
กิจกรรมวันครู ครั้งที่ 63 ceo น้ำเกลี้ยง 16 มกราคม 2562 ณ โรงเรียนบ้านคูบ (อ่าน 624) 16 ม.ค. 62
กิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2562 โรงเรียนบ้านคูบ (อ่าน 549) 13 ม.ค. 62
กีฬาภายในโรงเรียนบ้านคูบประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 25-27 ธันวาคม 2561 (อ่าน 722) 31 ธ.ค. 61
แข่งขันวิ่ง 31 ขาสามัคคึโรงเรียนบ้านคูบ 23 ธันวาคม 2561 ที่จังหวัดขอนแก่น (อ่าน 505) 27 ธ.ค. 61
ทัศนศึกษาเชียงคาน โรงเรียนบ้านคูบ 17-18 ธันวาคม 2561 (อ่าน 752) 19 ธ.ค. 61
ค่ายครุศาสตร์อาษาพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 16 ระหว่างวันที่ 14-16 ธันวาคม 2561 ณ โรงเรียนบ้านคูบ (อ่าน 586) 14 ธ.ค. 61
ร้าน B&K ศรีสะเกษและคุณณัฐวุฒิ พร้อมเพื่อน มอบเสื้อผ้าและขนม 5 ตุลาคม 2561 โรงเรียนบ้านคูบ (อ่าน 656) 06 ต.ค. 61
งานเกษียณครูจำเริญ อาษากิจ 28 กันยายน 2561 (อ่าน 619) 29 ก.ย. 61
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561 (อ่าน 708) 13 ส.ค. 61
โรงเรียนบ้านคูบรับการนิเทศการประกันคุณภาพภายในจาก สพป.ศรีสะเกษเขต 1 (อ่าน 643) 27 ก.ค. 61
กิจกรรมไหว้ครู 2561 โรงเรียนบ้านคูบ (อ่าน 896) 07 มิ.ย. 61
มุทิตาจิต ครูจำเริญ อาษากิจ โรงเรียนบ้านคูบ 30-31 มีนาคม 2561 เมืองปากเซ สปป.ลาว (อ่าน 992) 02 เม.ย. 61
ปัจฉิมนิเทศ ม.3 รุ่นที่ 25/2560 วันที่ 22 มีนาคม 2561 (อ่าน 1013) 22 มี.ค. 61
ทัศนศึกษา ชั้น ม.3 โรงเรียนบ้านคูบ พ.ศ.2561 (อ่าน 1124) 26 ก.พ. 61
สโมสรไลออนส์ศรีสะเกษ มอบผ้าห่ม โรงเรียนบ้านคูบ 20 กุมภาพันธ์ 2561 (อ่าน 913) 20 ก.พ. 61
อบรมโคงการการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุน 13 กุมภาพันธ์ 2561 (อ่าน 803) 13 ก.พ. 61
มอบทุ่นการศึกษา (อ่าน 656) 08 ก.พ. 61
การมอบนโยบายและการบริหารจัดการระบบอินเตอร์เน็ตของสถานศึกษา CEO น้ำเกลี้ยง 19 มค.2561 (อ่าน 846) 19 ม.ค. 61
ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.ศรีสะเกษเขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านคูบ 18 มกราคม 2561 (อ่าน 885) 18 ม.ค. 61
กิจกรรมวันครู 61 โรงเรียนบ้านคูบ (อ่าน 805) 17 ม.ค. 61
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2561 โรงเรียนบ้านคูบ 12 มกราคม 2561 (อ่าน 815) 12 ม.ค. 61
ประเมินครูเกียรติยศวันครู 2561 (อ่าน 748) 11 ม.ค. 61