ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียนบ้านคูบ
 
โรงเรียนบ้านคูบผ่านประเมินโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝันรุ่นที่ 3

       โรงเรียนบ้านคูบเข้ารับการประเมินโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 3  ระหว่างวันที่ 21 มิถุนายน 2554 และผ่านการประเมิน โรงเรียนขอขอบคุณ นักเรียน ครู ผู้ปกครอง ชุมชน และผู้ที่ให้การสนับสนุน