ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายสำเริง สำนักนิตย์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน และประวัติบ้านคูบ
สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ/เป้าประสงค์/เป้าหมาย/กลยุทธ์
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2555-2558
เพลงโรงเรียน
หลักสูตรที่เปิดสอน
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
ปรัชญา/คำขวัญ/สีประจำโรงเรียน
ระบบโครงสร้างบริหารสถานศึกษา
แผนพัฒนาคุณภาพ 4 ปี 2555-2558
แผนพัฒนาคุณภาพ 1 ปี 2558 โรงเรียนบ้านคูบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
แผนที่-ที่ตั้งโรงเรียนบ้านคูบ
รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2555
ข้อมูลครู ปีการศึกษา 2558
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณคิดว่าเวปไซต์โรงเรียนบ้านคูบ สำเร็จรูป เป็นอย่างไร
ดีเยี่ยม
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุง
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 01/06/2011
ปรับปรุง 29/06/2017
สถิติผู้เข้าชม 1689731
Page Views 2024182
แผ่นพับโรงเรียน
แผ่นพับประชาสัมพันธ์ 1
เว็บโรงเรียนกันทรารมณ์
โรงเรียนกันทรารมณ์
เพลงประจำโรงเรียนบ้านคูบ
พระคุณครู
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
รายการสอนศิลป์
รายการสอนศิลป์
หนังสือราชการสำนักงานเขตพื้น ศก.เขต 1
หนังสือราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศก.เขต 1
เวปไซต์ดีๆสำหรับคนรักคณิตศาสตร์
worksheetworks
เวปไซต์การเรียนรู้ของเด็กน่าสนใจ
โลกแห่งการเรียนรู้ของเด็ก
งานจักสาน โรงเรียนบ้านคูบ
เทคนิคการสานข้อง
แผนที่-ที่ตั้งโรงเรียนบ้านคูบ
1.แผนที่-ที่ตั้งโรงเรียนบ้านคูบ

เส้นทาง    1. จากโรงเรียนบ้านคูบ  ถึง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 1

45  กิโลเมตร (เส้นทาง ศรีสะเกษ –กันทรารมย์ –โรงเรียนบ้านคูบ)
2. จากโรงเรียนถึงอำเภอน้ำ  เกลี้ยง  9  กิโลเมตร 
3. จากโรงเรียนถึงอำเภอกันทรารมย์  16 กิโลเมตร
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 381.25 KB
2.แผนผังโรงเรียนบ้านคูบ
แผนผังโรงเรียน ข้อมูล  B-OBEC  10  มิถุนายน 2556

                      เขตพื้นที่การให้บริการศึกษาของโรงเรียนบ้านคูบ  ครอบคลุมพื้นที่จำนวน 5 หมู่ บ้านคูบ ประกอบด้วย 3 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านคูบ  หมู่  3 ,4 , 9  บ้านสร้างแก้วหมู่ที่ 2 และบ้านโนนชมพูหมู่ที่ 10    

อาณาเขต       ทิศเหนือ          ติดต่อกับบ้านผักบุ้ง อำเภอกันทรารมย์ บ้านโนนยางและบ้านโนนเชียงสี

                   ทิศใต้             ติดต่อกับบ้านน้ำเกลี้ยง  อำเภอน้ำเกลี้ยง

                   ทิศตะวันออก     ติดต่อกับบ้านสะเต็งและบ้านหนองแวง อำเภอน้ำเกลี้ยง

                   ทิศตะวันตก      ติดต่อกับบ้านพะแนง  บ้านอาลัย  อำเภอกันทรารมย์

3.เขตบริการโรงเรียนบ้านคูบ
 
                                       โรงเรียนบ้านคูบ 
             199 หมู่ที่ 10 ตำบลคูบ อำเภอน้ำเกลี้ยง   จังหวัดศรีสะเกษ 33130
                สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษเขต 1
                                      www.bankoob.ac.th
                                                 โทร  045-660391