ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ติดต่อเรา
โรงเรียนบ้านคูบ
เลขที่ 199 หมู่ที่ 10 บ้านคูบ   ตำบลคูบ  อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ 33130
เบอร์โทรศัพท์ 045660391
Email : samrengkoob@gmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
ติดต่อเรื่อง :
รายละเอียด :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :
แผนที่โรงเรียน

                  

เส้นทาง      จากโรงเรียนบ้านคูบ  ถึง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 1

45  กิโลเมตร (เส้นทาง ศรีสะเกษ –กันทรารมย์ –โรงเรียนบ้านคูบ) จากโรงเรียนถึงอำเภอน้ำ  เกลี้ยง  9 กิโลเมตร  และจากโรงเรียนถึงอำเภอ            กันทรารมย์  16 กิโลเมตร