ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายสำเริง สำนักนิตย์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน และประวัติบ้านคูบ
สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ/เป้าประสงค์/เป้าหมาย/กลยุทธ์
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2555-2558
เพลงโรงเรียน
หลักสูตรที่เปิดสอน
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
ปรัชญา/คำขวัญ/สีประจำโรงเรียน
ระบบโครงสร้างบริหารสถานศึกษา
แผนพัฒนาคุณภาพ 4 ปี 2555-2558
แผนพัฒนาคุณภาพ 1 ปี 2558 โรงเรียนบ้านคูบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
แผนที่-ที่ตั้งโรงเรียนบ้านคูบ
รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2555
ข้อมูลครู ปีการศึกษา 2558
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณคิดว่าเวปไซต์โรงเรียนบ้านคูบ สำเร็จรูป เป็นอย่างไร
ดีเยี่ยม
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุง
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 01/06/2011
ปรับปรุง 29/06/2017
สถิติผู้เข้าชม 1689738
Page Views 2024189
แผ่นพับโรงเรียน
แผ่นพับประชาสัมพันธ์ 1
เว็บโรงเรียนกันทรารมณ์
โรงเรียนกันทรารมณ์
เพลงประจำโรงเรียนบ้านคูบ
พระคุณครู
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
รายการสอนศิลป์
รายการสอนศิลป์
หนังสือราชการสำนักงานเขตพื้น ศก.เขต 1
หนังสือราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศก.เขต 1
เวปไซต์ดีๆสำหรับคนรักคณิตศาสตร์
worksheetworks
เวปไซต์การเรียนรู้ของเด็กน่าสนใจ
โลกแห่งการเรียนรู้ของเด็ก
งานจักสาน โรงเรียนบ้านคูบ
เทคนิคการสานข้อง
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารอนุบาล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2540
งบประมาณ : 6008,824 (จากองค์การ
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารอินทนิล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 1 มีนาคม 2538
งบประมาณ : 1,640,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ราชพฤกษ์
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 10 มกราคม 2528
งบประมาณ : 920,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : จามจุรี
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 20 มถุนายน 2536
งบประมาณ : บริจาค
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : หูกวาง
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2553
งบประมาณ : 500,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : หอประชุมใหญ่(อาคารเอนกประสงค์)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 25 พฤศจิกายน 2534
งบประมาณ : 985,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : หอประชุมเล็ก
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 5 ธันวาคม 2550
งบประมาณ : 460,000 ( บริจาค)
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : บ้านพักครูเรือนแถว
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 30 ธันวาคม 2529-15 พ
งบประมาณ : 310,000+1,470,000 บ
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : โรงอาหาร(อาคารเอนกประสงค์)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 5 ธันวาคม 2526
งบประมาณ : 180,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารพยาบาล/ตัดผม
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 1 สิงหาคม 2529
งบประมาณ : 75,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ห้องน้ำชาย
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 15 ธันวาคม 2550
งบประมาณ : 100,000 ( องค์การแพล
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ห้องน้ำหญิง
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 10 มกราคม 2534
งบประมาณ : 80,000+100,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ห้องน้ำอนุบาล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2549
งบประมาณ : 100,000 (องค์การแพลน
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : เตาเผาขยะ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2546
งบประมาณ : 60,937 บาท(องค์การแพ
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ที่แปรงฟัน
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 15 ธันวาคม 2546
งบประมาณ : 60,000(องค์การแพลนปร
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : สนามกีฬา (ฟ.3)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 15 มิถุนายน 2535
งบประมาณ : 100,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ห้องสมุด
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 12 สิหาคม 2535
งบประมาณ : บริจาค 50,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ธนาคารขยะ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 16 ตุลาคม 2548
งบประมาณ : 80,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : สนามตะกร้อ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 15 พฤศจิกายน 2549
งบประมาณ : 100,000 บาท (ผู้ว่า
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : หอประชุม
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : แปลงเกษตร
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : สนามตะกร้อ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : สนามหน้าเส้าธง
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2548
งบประมาณ : 200,000 บาท (บริจาค
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารสภานักเรียน
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2546
งบประมาณ : 150,000 บาท (องค์กา
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : สนามวอลเลย์บอล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2536
งบประมาณ : 100,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ห้องปฏิบัติการภาษาไทย
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ห้องปฏิบัติการภาษาอังกฤษ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ห้องปฏิบัติการ e-learning
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ห้องศิลปะ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ห้องพยาบาล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ห้องตัดผมและห้องเสริมสวย
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ห้องดนตรี
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ห้องปฏิบัติการสังคมศึกษา
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2554
งบประมาณ : 70,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ห้องสภานักเรียน
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2545
งบประมาณ : 150,000 บาท(บริจาคโ
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ถนนคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2554
งบประมาณ : 800,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ระบบไฟฟ้า
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 25 พฤษภาคม 2555
งบประมาณ : 1,001,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : สนามเด็กเล่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ : 40,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : หอกระจายข่าว
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : บ่อน้ำ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
                                       โรงเรียนบ้านคูบ 
             199 หมู่ที่ 10 ตำบลคูบ อำเภอน้ำเกลี้ยง   จังหวัดศรีสะเกษ 33130
                สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษเขต 1
                                      www.bankoob.ac.th
                                                 โทร  045-660391